Νέα εποχή για την ελληνική ιθαγένεια και για το κράτος δικαίου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χαιρετίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που ουσιαστικά σηματοδοτεί μια τομή στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας, ένα από τα πιο αναχρονιστικά και παρωχημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνουμε στα θετικά του σχεδίου, σημεία που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο νόμου της  Ένωσης για ένα νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, με την γενική σημείωση ότι θα ήταν προτιμότερο οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελούσαν μια εφ?όλης της ύλης αναθεώρηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και όχι τμήμα άλλου νομοσχεδίου:

  • Τις προθεσμίες απάντησης στις αιτήσεις πολιτογράφησης
  • Την κατάργηση του αναιτιολόγητου στις αρνητικές αποφάσεις πολιτογράφησης 
  • Την πενταετία νόμιμης παραμονής για πολιτογράφηση
  • Την κτήση της ιθαγένειας με δήλωση για τη – δεύτερη γενιά – μεταναστών 
  • Την αποκέντρωση της διαδικασίας στις Περιφέρειες. 

Το σχέδιο νόμου δεν στερείται προβλημάτων υπό την οπτική της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την αρχή της μη διάκρισης καθόσον 

  • εν πολλοίς αναπαράγει τη διαφοροποίηση μεταξύ ομογενών και λοιπών αλλοδαπών σε κρίσιμα ζητήματα που εγείρουν ασυμβατότητα με το διεθνές δίκαιο
  • δεν καλύπτει το ζήτημα του καθορισμού της ιθαγένειας
  • παρά τη μείωση, κρατά ένα παράβολο που παραμένει αποτρεπτικό για τους αιτούντες πολιτογράφηση (1000 αντί για 1500 ευρώ)
  • δεν ρυθμίζει δυνατότητα εκούσιας αποβολής ιθαγένειας.

Τώρα που ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου έχει σημασία η κυβέρνηση να μην υπαναχωρήσει σε πιέσεις που ήδη ξεκίνησαν για λιγότερο φιλελεύθερες λύσεις, αλλά να επιμείνει με αυτοπεποίθηση στην πρωτοβουλία λαμβάνοντας υπόψη αυτά που όντως πρέπει να διορθωθούν στην κατεύθυνση της εδραίωσης του κράτους δικαίου.

 

δίκαιο, ιθαγένεια

Μέλος

Newsletter