Μετά την ιθαγένεια: Μετανάστες, η πρόκληση της ένταξης στην ελληνική πραγματικότητα

Εκδήλωση-δημόσια συζήτηση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-Ομάδα Θεσσαλονίκης, 19 Μαΐου 2010, Ολύμπιον-Π. Ζάννας

Α Μέρος: εισηγήσεις
•Λόης Λαμπριανίδης, πολιτικός γεωγράφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
•Σαμουήλ Ντουγκου Ντζάου, ιατροδικαστής
•Γιώργος Τούλας, δημοσιογράφος, εκδότης
•Σονίλα Μετούσι, από την Ομάδα Μεταναστών-Αλλοδαπών φοιτητών Θεσσαλονίκης
•Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ
•Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, νομικός, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ 

Β Μέρος: τοποθετήσεις από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, δημοτικών παρατάξεων και πρωτοβουλιών της Θεσσαλονίκης

Μέλος

Newsletter