Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Απλά ένα μικρό βήμα μπροστά: Εν μέρει πολύ λίγα, εν μέρει πολύ αργά

Ύστερα από επανειλημμένες αναβολές, η Κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» για συζήτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται καταρχάς η κωδικοποίηση της υφιστάμενης πολυκερματισμένης νομοθεσίας στο πεδίο της νόμιμης μετανάστευσης.

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ

 

Μέλος

Newsletter