Κριτική στο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Για μια μεταναστευτική νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα είναι προσανατολισμένη στο σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας Ευρωπαϊκός Διάλογος για τη Μετανάστευση η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕΕΔΑΠ) και το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) διοργάνωσαν την 1η και τη 2ησυνάντηση Εθνικού Διαλόγου για τη Μετανάστευση τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2005 και διατύπωσαν προτάσεις για ένα λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για την ένταξη των μεταναστών, ενώ ανέπτυξαν μια αναλυτική κριτική στο νομοσχέδιο που ατύπως κυκλοφόρησε πριν κατατεθεί στη Βουλή.

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, συμερίζονται και ενσωματώνουν στις προτάσεις και στην κριτική τους στοιχεία αυτών των παρεμβάσεων. Γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία συναίνεση σε στοιχειώδεις αξίες και επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας σε σχέση με τη μετανάστευση.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη με στόχο μια εποικοδομητική κριτική του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τη  μετανάστευση, με την ευκαιρία της έναρξης της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή δημοσιεύει την κριτική και τις προτάσεις της.

Κριτική και προτάσεις επί του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση: εδώ

 

μετανάστευση

Μέλος

Newsletter