Κοινή επιστολή προς την Πορτογαλική Προεδρία να αναλάβει δράση για την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Πολωνία

Προς:

Mariana Vieira da Silva, Υπουργός Επικρατείας για την Προεδρία,
Rosa Monteiro, Γραμματέα για την Ιθαγένεια και την Ισότητα,
Ana Mendes Godinho, Υπουργό Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρέσβη Nuno Brito, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

19 Απριλίου 2021

 

Θέμα: Αίτημα προς την Πορτογαλική Προεδρία να αναλάβει δράση για την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Πολωνία

Αξιότιμοι Υπουργοί,

Καθώς οι Υπουργοί της Ε.Ε. προετοιμάζονται για τη συζήτηση επί θεμάτων από αφορούν το κράτος δικαίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 20 Απριλίου και 11 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, Πολωνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν από την ηγεσία σας να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο θα ασχοληθεί ενεργά με την οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία καλώντας σε ακρόαση βάσει του άρθρου 7(1) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Στα δυόμιση έτη που έχουν περάσει από την προηγούμενη ακρόαση του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η Πολωνική κυβέρνηση επιμένει να υποβαθμίζει τις αξίες και τις αρχές της Ε.Ε. Έχει αγνοήσει τις σχετικές συστάσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) από το 2016. Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2020 έχει ζητήσει την άμεση δράση του Συμβουλίου. Είναι κρίσιμης σημασίας να προχωρήσει το Συμβούλιο στη διενέργεια ακρόασης που προβλέπεται στο άρθρο 7(1) της ΣΕΕ και να καλέσει άμεσα την Πολωνική κυβέρνηση προκειμένου να εξετάσει τόσο τα ζητήματα που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη της τον Δεκέμβριο του 2017 όσο και άλλες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα από τότε και που απειλούν περαιτέρω το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Πολωνία.

Ζητούμε από την Πορτογαλία να εξασφαλίσει ότι το Συμβούλιο θα απευθύνει επειγόντως συγκεκριμένες συστάσεις στην κυβέρνηση της Πολωνίας ώστε να διασφαλιστούν όλες οι αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και να υποστηρίξει ότι υπάρχει βάσιμος κίνδυνος σοβαρής παραβίασης τους στην Πολωνία. Εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι η απουσία δράσης του Συμβουλίου έχει ενδυναμώσει την Πολωνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να υλοποιεί πολιτικές που υποβαθμίζουν σημαντικά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων στην Πολωνία. Η υποβάθμιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαστικής εξουσίας της χώρας έχει επιπτώσεις άνευ προηγουμένου όχι μόνο στη δράση των νομικών στην Πολωνία, αλλά και στις ζωές όλων των πολιτών της Πολωνίας που δεν μπορούν πια να προσβλέπουν στην πρόσβασή τους στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν τα δικαιώματά τους- συμπεριλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό δίκαιο- παραβιάζονται. Απαιτείται άμεση και αποτελεσματική δράση του Συμβουλίου για την ανάσχεση αυτής της πορείας.

Διάβρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας

Όπως γνωρίζετε, δικαστές στην Πολωνία έχουν αντιμετωπίσει αυθαίρετες πειθαρχικές διώξεις επειδή άσκησαν κριτική σε προβληματικές δικαστικές μεταρρυθμίσεις και απηύθυναν προδικαστικό ερώτημα ενόψει ορισμένων υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Η Πολωνία δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις αποφάσεις του ΔΕΕ του Ιουνίου 2019 και του Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τους νόμους για το Ανώτατο Δικαστήριο και τα τακτικά δικαστήρια. Επίσης, απέτυχε να συμμορφωθεί με προσωρινά μέτρα που επέβαλε το Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2020 με τα οποία διέτασσε την κυβέρνηση να αναστείλει τις εξουσίες του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου εκκρεμούσης της απόφασης επί της υπόθεσης που το αφορά. Η Πολωνική κυβέρνηση έχει, επίσης, αποτύχει ως τώρα να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο νόμος που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 (γνωστός επίσης και ως «Νόμος της Φίμωσης») είναι σύμφωνος με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δικαιολόγησε και την απόφαση της Επιτροπής να αναφέρει την Πολωνία στο ΔΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να λάβει ασφαλιστικά μέτρα εκκρεμούσης της έκδοσης οριστικής απόφασης για την υπόθεση.

Από την αρχή της Προεδρίας της Πορτογαλίας στο Συμβούλιο, η Εισαγγελία αιτήθηκε την άρση της ασυλίας δικαστών του Ποινικού Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου θεωρώντας τους επικριτικούς απέναντι στην πολιτική του κυβερνώντος κόμματος και ζήτησε να διαβιβαστούν οι υποθέσεις τους στο Πειθαρχικό Τμήμα, κάτι που θεωρήθηκε παράνομο από το ΔΕΕ.

Παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως μέσω του κατευθυνόμενου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Πάλι, κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, στις 27 Ιανουαρίου 2021, η Πολωνική κυβέρνηση δημοσίευσε την απόφαση του Οκτωβρίου 2020 του πολιτικά ελεγχόμενου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το δικαστήριο κήρυξε την αντισυνταγματικότητα της πρόσβασης στην άμβλωση με την αιτιολογία «της σοβαρής και μη αναστρέψιμης βλάβης του εμβρύου ή της μη θεραπεύσιμης ασθένειας που απειλεί τη ζωή του εμβρύου». Η εφαρμογή της απόφασης ενός Δικαστηρίου, του οποίου η νομιμοποίηση έχει υπονομευτεί, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα των γυναικών και ειδικά την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Οδηγεί σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, του δικαιώματος στο υψηλότερο επιτεύξιμο επίπεδο υγείας, στην ιδιωτικότητα και στην απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς επίσης υπονομεύει τον σεβασμό στις αξίες της ΕΕ, όπως το κράτος δικαίου, η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ. Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2021 ένα νέο σχέδιο νόμου ποινικοποίησης της άμβλωσης παρουσιάστηκε με πρωτοβουλία των πολιτών. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, ο νόμος θα προσφέρει πλήρη νομική προστασία στο έμβρυο από τη στιγμή της σύλληψης και θα περιορίζει το πλαίσιο νομικής προστασίας απαγορεύοντας την άμβλωση σε περιπτώσεις που η κύηση είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής επίθεσης ή αν η υγεία του προσώπου που κυοφορεί βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως προβλέπει η Πράξη Οικογενειακού Προγραμματισμού που βρίσκεται σε ισχύ. Η άμβλωση θα ισοδυναμεί με ανθρωποκτονία τιμωρούμενη με ποινή ως και 25 έτη κάθειρξη, αν και το δικαστήριο θα έχει ευχέρεια ως προς την επιβολή ελαφρότερης ποινής ή τη μη επιβολή ποινής. Επιπλέον, 16 μέλη του Πολωνικού Κοινοβουλίου ευθυγραμμισμένα με τη συντηρητική συγκυβέρνηση παρουσίασαν ένα άλλο σχέδιο νόμου, που με το πρόσχημα της παροχής προστασίας στις κυοφορούσες γυναίκες των οποίων τα έμβρυα «πιθανώς να φέρουν ή έχουν διαγνωσθεί να φέρουν θανατηφόρα βλάβη», τις υποχρεώνει να απευθυνθούν σε μία μονάδα προγεννητικής φροντίδας όπου οι κυήσεις τους θα παρακολουθούνται και οι αποφάσεις τους για την εγκυμοσύνη θα επηρεάζονται. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και των άλλων πρωτοβουλιών  που ακολούθησαν είναι το αποτέλεσμα συστηματικών προσπαθειών τα τελευταία χρόνια της Πολωνικής Κυβέρνησης και υπερ-συντηρητικών δυνάμεων κοντά σε φορείς εξουσίας, να γυρίσουν τα δικαιώματα των γυναικών σε άλλη εποχή, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους και υπονομεύοντας έτσι την ισότητα των φύλων στην Πολωνική κοινωνία.

Ανησυχούμε, ακόμα, βαθιά πως το ίδιο πολιτικά ελεγχόμενο δικαστήριο που κύρηξε την αντισυνταγματικότητα της πρόσβασης στην άμβλωση θα μπορούσε να αποφασίσει την αποχώρηση της Πολωνίας από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), μετά την παραπομπή της Σύμβασης από τον Πρωθυπουργό Mateusz Morawiecki για επανεξέταση, λόγω του ορισμού του «φύλου». Παράλληλα, το Κοινοβούλιο συζητά την αποχώρηση της Πολωνίας από την Σύμβαση επί τη βάσει ενός σχεδίου νόμου μίας πρωτοβουλίας πολιτών υπό τον τίτλο «Ναι στην οικογένεια, όχι στο φύλο», που συζητήθηκε πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο στις 27 Μαρτίου 2021 και, μετά την πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαρτίου 2021, έχει προωθηθεί στις Ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Η νέα επίθεση στο θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην Πολωνία να προστατεύονται από τη βία συνιστά ακόμα μία προσπάθεια οπισθοδρόμησης των δικαιωμάτων των γυναικών και ακόμα ένα παράδειγμα της χρησιμοποίησης του δικαστικού συστήματος από την Πολωνική κυβέρνηση που έχει σημαντικά υποβαθμιστεί ήδη από το 2015 σε ένα εργαλείο υλοποίησης μίας αναχρονιστικής και αντιδημοκρατικής ατζέντας. Σημειώνουμε τη δήλωση του Πολωνού Αντιπροσώπου στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για την Απαγόρευση των Διακρίσεων, την Ισότητα και την Διαφορετικότητα, που αναγνώσθηκε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Πορτογαλικής Προεδρίας για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 6 Απριλίου 2021. Η Πολωνική κυβέρνηση πρέπει τώρα να δεσμευθεί ότι δεν θα αποχωρήσει  από τη Σύμβαση, καθώς και ότι θα την εφαρμόσει πλήρως.

 We take note of the statement of the Polish Representative at the EU High-Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity, read during the Portuguese Presidency Conference on the Istanbul Convention on 6 April 2021. The Polish government must now follow through, and commit not to withdraw from the Convention and to fully implement it.

Παραβίαση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία και στοχοποίηση των οργανώσεων υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών

Το ίδιο ανησυχητική είναι η συνεχής στοχοποίηση από την Πολωνική κυβέρνηση των οργανώσεων και ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, των οποίων το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία χωρίς τον φόβο βίας ή αντίποινων έχει παραβιαστεί μέσω εκστρατειών δυσφήμησης, συστηματικής άρνησης χρηματοδότησης και κυβερνητικά συγκαλυπτόμενης αστυνομικής βίας. Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ακτιβιστών έχουν κλιμακωθεί: τουλάχιστον 5 οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών αναφέρουν ότι έχουν καταγγείλει απειλές για βομβιστική επίθεση από τις 8 Μαρτίου ως τις 20 Μαρτίου στην αστυνομία, που έλεγξε τους χώρους και δεν βρήκε ενδείξεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, κάποιοι ακτιβιστές έχουν παρατηρήσει ότι η αστυνομία υποτίμησε την επικινδυνότητα αυτών των απειλών για την ασφάλειά τους, αλλά και άλλων απειλών θανάτου και υπέδειξαν ότι ήταν μάλλον λιγότερο πιθανή μία ενδελεχής έρευνα. Επιπλέον, ένα πρόσφατο διάταγμα (25 Μαρίου 2021) τροποποιεί προηγούμενα διατάγματα ως προς την εγκαθίδρυση ορισμένων περιορισμών, διαταγών και απαγορεύσεων που συνδέονται με το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι νέες ρυθμίσεις απαγορεύουν- εκτός από την διοργάνωση συναθροίσεων- τη συμμετοχή σε αυτές, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διώξεις διαδηλωτών. Η απαγόρευση είναι αντίθετη στο Πολωνικό Σύνταγμα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 233 (3) του Πολωνικού Συντάγματος, ακόμα και σε περίπτωση φυσικής καταστροφής- η οποία συνιστά κατάσταση ανάγκης σύμφωνα με το Σύνταγμα- δεν θα μπορούσε να περιοριστεί η ελευθερία της διοργάνωσης και συμμετοχής σε συναθροίσεις.

Αυτές οι ανησυχητικές εξελίξεις απαιτούν μία άμεση και σοβαρή απάντηση από το Συμβούλιο. Εκφράζουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συνεδρίασε βάσει του άρθρου 7(1) της ΣΕΕ για το κράτος δικαίου από τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς και την βαθιά μας ανησυχία ότι η διαρκής αποτυχία στην εξέταση αυτού του προβλήματος θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προαναφέρθηκε.

Καλωσορίζουμε τις εκκλήσεις σας στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πολωνία στις 9 Φεβρουαρίου, για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών στην Πολωνία και για την εγγύηση της πρόσβασης Πολωνικών ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών στους χρηματοδοτικούς θεσμούς της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το νέο Πρόγραμμα  «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», και άλλα μέσα. Ζητάμε να δείξετε τη στήριξη της κυβέρνησής σας στις Πολωνικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζοντας τις εκκλήσεις για την έγκυρη πρόσβασή τους σε αυτά τα προγράμματα και ασκώντας πιέσεις για ουσιαστική δράση του Συμβουλίου ώστε να κάμψει τις σοβαρές επιπτώσεις της υποχώρησης του κράτους δικαίου εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζει η Πολωνική κυβέρνηση.

Πολίτες και ΜΚΟ που ασχολούνται με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την Ε.Ε. περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους να στηρίξουν και να δείξουν ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου παραμένει στον πυρήνα των αξιών της Ε.Ε., και πως επιθέσεις σε αυτές τις αρχές δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Αποτυχία στο να γίνουν αυτά υπονομεύει την ικανότητα της Ε.Ε. να εγγυηθεί αποτελεσματικά την τήρηση των αξιών που βρίσκονται στον πυρήνα της και πάνω στις οποίες ιδρύθηκε, και υπονομεύει τελικά και την ίδια την αξιοπιστία της απέναντι στα τρίτα κράτη.

Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία τυχόν χρειάζεστε πάνω στα θέματα αυτά.

Με εκτίμηση,

 1. Amnesty International
 2. BPW (Business and Professional Women) Europe
 3. Center for Reproductive Rights
 4. Civil Liberties Union for Europe (Liberties), Europe
 5. European Women’s Lobby, Europe
 6. European Network of Migrant Women, Europe
 7. End FGM European Network, Europe
 8. EuroMed Rights, Europe
 9. Front Line Defenders
 10. Greenpeace, Europe
 11. Human Rights House Foundation (HRHF)
 12. Human Rights Watch
 13. ILGA-Europe
 14. International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion
 15. International Federation for Human Rights (FIDH)
 16. International Planned Parenthood Federation European Network, Europe
 17. MSI Reproductive Choices
 18. Open Society European Policy Institute (OSEPI)
 19. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
 20. Protection International
 21. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
 22. SOLIDAR
 23. Women’s Link Worldwide
 24. Women on Waves
 25. Women on Web International Foundation
 26. Young European Federalists (JEF Europe)

 

Εθνικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από 18 Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός Πολωνίας):

 

 1. Fédération Laïque des centres de planning familial, Belgium
 2. Sensoa, Belgium
 3. Platform for Reproductive Justice, Croatia
 4. Le Planning familial, France
 5. Ligue des droits de l’Homme (LDH), France
 6. Internationale Liga für Menschenrechte, Germany
 7. pro familia Federal Office, Germany
 8. Hellenic League for Human Rights, Greece
 9. Hungarian Helsinki Committee, Hungary
 10. Irish Family Planning Association, Ireland
 11. Men’s Development Network, Ireland
 12. LAIGA 194, Italy
 13. LIDU Lega italiana diritti dell’Uomo, Italy
 14. Pro-Choice RICA (rete italiana contraccezione e aborto), Italy
 15. SeNonOraQuando? Turin, Italy
 16. UDI-Unione Donne in Italia APS, Italy
 17. Latvian Human Rights Committee, Latvia
 18. Papardes Zieds (Latvian Family Planning Association), Latvia
 19. Doctors for Choice, Malta
 20. Rutgers, Netherlands
 21. FOKUS – Forum for Women and Development, Norway
 22. Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas, Portugal
 23. Association of Romanian Women in Italy (A.D.R.I.), Romania & Italy
 24. Center for Community Security and Mediation, Romania
 25. Corona Foundation, Romania
 26. Romanian Women’s Lobby, Romania
 27. Society for Feminist Analyses AnA, Romania
 28. Freedom of Choice, Slovakia
 29. Slovak Family Planning Association, Slovakia
 30. Inštitut 8.marec, Slovenia
 31. Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Spain
 32. Federación Planificación Familiar Estatal, Spain
 33. RFSU, Sweden

Πολωνικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών:

 1. Association for Legal Intervention (SIP), Poland
 2. Federation for Women and Family Planning, Poland
 3. Polish Federation of Business & Professional Women (BPW), Poland
 4. Ogólnopolski Strajk Kobiet (All-Poland Women’s Strike), Poland
 5. ADDP l’Association Défense de la Démocratie en Pologne (Stowarzyszenie na rzecz obrony

demokracji w Polsce), Poland

 1. ASTRA Network, Poland
 2. BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet, Poland
 3. Berliński Kongres Kobiet, Poland
 4. Black Brussels Balloons, Poland
 5. Czarny Protest Bielsko-Biała, Poland
 6. Czarny Protest Gliwice, Poland
 7. Danish Family Planning Association, Denmark
 8. Democracy is OK (DOK), Poland
 9. Demokratyczna Unia Kobiet, Poland
 10. Dolnośląskie Forum Kobiet Stowarzyszeń i środowisk Kobiecych, Poland
 11. Dziewuchy Berlin, Poland
 12. Dziewuchy Dziewuchom Francja, Poland
 13. Dziewuchy Dziewuchom SIeraadz, Poland
 14. Dziewuchy Londyn, Poland
 15. Dziewuchy Szczecin, Poland
 16. Dziewuchy Szwajcaria, Poland
 17. Farsa, Poland
 18. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Poland
 19. Federacja Polskie Lobby Kobiet, Poland
 20. Femini Berlin Polska, Poland
 21. Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL, Poland
 22. Fundacja Klamra, Poland
 23. Fundacja Cicha Tęcza, Poland
 24. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Poland
 25. Fundacja Czas Dialogu, Poland
 26. Fundacja Droga Kobiet, Poland
 27. Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu, Poland
 28. Fundacja Feminoteka, Poland
 29. 29 Fundacja Głosuj na Kobietę, Poland
 30. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Poland
 31. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Poland
 32. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, Poland
 33. Fundacja Kobiety Zmieniają Świat, Poland
 34. Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, Poland
 35. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Poland
 36. Fundacja Prawnikon, Poland
 37. Fundacja Przestrzenie Dialogu, Poland
 38. Fundacja Rodzić po ludzku, Poland
 39. Fundacja Trans-Fuzja, Poland
 40. Galeria Inspiracji, Poland
 41. Great Coalition for Equality and Choice, Poland
 42. Grupa nieformalna Równość.info, Poland
 43. Grupa Ponton, Poland
 44. Helsinki Foundation for Human Rights, Poland
 45. Inicjatywa Sto Lat Głosu Kobiet, Poland
 46. Koalicja KARAT, Poland
 47. Kobiety w Sieci, Poland
 48. KOD Kobiety, Poland
 49. Konferencja Episkopatu Polek, Poland
 50. Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski (Stowarzyszenie „Metropolia Wielkopolska”), Poland
 51. Kongres Kobiet w Tomaszowie, Poland
 52. Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, Poland
 53. Kongres Świeckości, Poland
 54. Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Poland
 55. Lambda Warszawa, Poland
 56. Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet, Poland
 57. Łódzki Szlak Kobiet, Poland
 58. Manifa Bydgoska, Poland
 59. Manifa Koszalin Strajk Kobiet, Poland
 60. Manifa Lublin, Poland
 61. Manifa Łódź, Poland
 62. Manifa Rzeszów, Poland
 63. Manifa Toruńska, Poland
 64. Manifest Wolnej Polki, Poland
 65. Mapa kościelnej pedofilli, Poland
 66. Marsz Godności, Poland
 67. Medical Students For Choice Poland, Poland
 68. Międzynarodowy Strajk Kobiet, Poland
 69. Nic o nas bez nas. Ruch kobiecy Gliwice i Pyskowice, Poland
 70. Nieformalna Grupa Czarny Protest, Poland
 71. Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy, Poland
 72. Obywatelskie Stowarzyszenie “Możemy”, Poland
 73. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Poland
 74. OSK Gryfino, Poland
 75. OSK Kielce, Poland
 76. OSK Lublin, Poland
 77. OSK Puławy, Poland
 78. OSK Sanok, Poland
 79. Plakaciary, Poland
 80. Polskie Towarzystwo Genderowe, Poland
 81. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Poland
 82. Powislanska Akcja Kobiet, Poland
 83. Protest kobiet, Poland
 84. Ratujmy Kobiety, Poland
 85. Ratujmy Kobiety Tarnów, Poland
 86. Różowa skrzyneczka, Poland
 87. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poland
 88. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Poland
 89. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Krytyka Polityczna, Poland
 90. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Poland
 91. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom, Poland
 92. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk, Poland
 93. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Poland
 94. Stowarzyszenie Kobiety Piaseczno, Poland
 95. Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Poland
 96. Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, Poland
 97. Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Poland
 98. Stowarzyszenie Nasz Bocian, Poland
 99. Stowarzyszenie ON/OFF, Poland
 100. Stowarzyszenie ONE, Poland
 101. Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci, Poland
 102. Stowarzyszenie Pro Femina, Poland
 103. Stowarzyszenie Prowincja Równości, Poland
 104. Stowarzyszenie Stan Równości, Poland
 105. Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Poland
 106. Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Poland
 107. Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, Poland
 108. Strajk Kobiet Sardynia, Poland
 109. Tęczowy Tarnów, Poland
 110. Toruńskie Dziewuchy, Poland
 111. Trójmiejska Akcja Kobieca, Poland
 112. Warszawski Strajk Kobiet, Poland
 113. Warszawskie Dziewuchy, Poland
 114. Wielkopolski Kongres Kobiet, Poland

Πορτογαλικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών:

 1. ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento
 2. Amnistia Internacional Portugal
 3. ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
 4. Associação Portuguesa Mulheres Juristas
 5. ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E AMIGOS DE FARIM – AFAFC
 6. Associação Espaços – Projetos Alternativos de Mulheres e Homens
 7. Associação ILGA Portugal
 8. Associação para o Planeamento da Família
 9. Associação plano i
 10. Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM)
 11. Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto
 12. AVOAR – Associação para a Educação Artística e as Literacias
 13. Caniço Advogados
 14. Cannareporter
 15. CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral
 16. FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social
 17. FIAN Portugal
 18. GAT- Grupo de Ativistas em Tratamentos
 19. Independentemente
 20. Mulher Século XXI – Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres
 21. Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
 22. PSI-ON Associação
 23. PTMC – Portugal Medical Cannabis
 24. Questão de Igualdade – Associação para a Inovação Social
 25. SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, CRL
 26. UMAR- União de Mulheres Alternativa e Resposta

 

Μέλος

Newsletter