Κοινή έκκληση προς τις ελληνικές αρχές για τερματισμό του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017

Καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κατοχή του Παλαιστινιακού Εδάφους, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων χωρίς λογοδοσία.  Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, το Ισραήλ έχει εγκαθιδρύσει και επεκτείνει εποικισμούς και έχει μεταφέρει περισσότερα από 600.000 άτομα από τον δικό του άμαχο πληθυσμό στο κατεχόμενο έδαφος. Αυτοί οι εποικισμοί αποτελούν σοβαρή παραβίαση του άρθρου 49(6) της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης και συνιστούν έγκλημα πολέμου κατά το διεθνές δίκαιο. Οι ισραηλινοί εποικισμοί και οι σχετιζόμενες με αυτούς υποδομές αναγνωρίζονται ως παράνομες από όλα τα σημαντικά όργανα του ΟΗΕ, όπως η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Πέρα από το ζήτημα της παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σημαντικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όργανα του ΟΗΕ έχουν τεκμηριώσει και παρουσιάσει σε εκθέσεις τους τον ρόλο των εποικισμών σε ευθείες μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε πρόσωπα και περιουσίες, κατεδαφίσεις κατοικιών, κατάσχεση γης και κατοικιών, δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη μετακίνηση ακόμα και μέσα στην ίδια πόλη, συμπεριλαμβανομένου του χωρισμού πόλεων, όπως η Χεβρώνα.

Οι ισραηλινές παραβιάσεις εγείρουν συγκεκριμένες ευθύνες για το Ισραήλ, αλλά συνεπάγονται ευθύνες και για τα τρίτα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην αναγνωρίζουν μια παράνομη κατάσταση που δημιουργείται από παραβιάσεις αναγκαστικών κανόνων του διεθνούς δικαίου (jus cogens), να μην συνδράμουν ή παρέχουν βοήθεια στη διατήρηση της παράνομης κατάστασης και να συνεργάζονται ενεργά για να τερματιστεί η παράνομη κατάσταση που προκύπτει από τέτοιες παραβιάσεις.

Η υποχρέωση να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμη μια παράνομη κατάσταση, σημαίνει απαγόρευση όχι μόνο μιας ρητής αναγνώρισης, αλλά κατ’ επέκταση και ενεργειών που θα συνεπάγονταν αναγνώριση. Επιτρέποντας την είσοδο των προϊόντων των εποικισμών, τα οποία συντηρούν τους εποικισμούς, στις αγορές τους, τα τρίτα κράτη ενδέχεται να παρέχουν έμμεση αναγνώριση στην παράνομη δημιουργία των εποικισμών από τους οποίους προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Επίσης, αυτά τα κράτη παρέχουν βοήθεια στο παράνομο εποικιστικό πρόγραμμα και συνεισφέρουν στην συντήρηση της οικονομίας των εποικισμών, η οποία βοηθά να χρηματοδοτείται η συνεχιζόμενη ύπαρξη και επέκταση των παράνομων εποικισμών. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν τον σεβασμό των Συμβάσεων της Γενεύης και να διασφαλίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμη την παράνομη κατάσταση των εποικισμών, ούτε τους παρέχουν βοήθεια συμπεριλαμβανομένων μέσων για να συντηρούνται.

Όπως έχει τεκμηριωθεί, μεταξύ άλλων και από απαντήσεις υπουργείων σε ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα εισάγονται κάποια προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς εποικισμούς.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις καλούν τις ελληνικές αρχές, μέσα από νόμους και κανονισμούς, να απαγορεύσουν  την εισαγωγή προϊόντων εποικισμών στην αγορά τους και να εμποδίσουν εταιρίες με έδρα στην επικράτειά τους να λειτουργούν σε εποικισμούς ή να εμπορεύονται προϊόντα εποικισμών. Μια τέτοια απαγόρευση θα ήταν συνεπής με την τήρηση της υποχρέωσης της Ελλάδας να μην αναγνωρίζει και να μην παρέχει βοήθεια ή συνδρομή σε μια παράνομη κατάσταση, καθώς και να συνεργάζεται με άλλα κράτη, με νόμιμα μέσα, για τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ.

 

ActionAid Ελλάς

Διεθνής Αμνηστία

Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH)

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 

Το κείμενο της έκκλησης σε pdf εδώ

Μέλος

Newsletter