Θετικό αλλά ατελές βήμα το προτεινόμενο Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης

Η δια νόμου αναγνώριση της συμβίωσης έξω από τα δεσμά του γάμου υπαγορεύεται από το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του κάθε προσώπου να διαφεντεύει τη ζωή του, όπως αυτό νομίζει, επιλέγοντας ελεύθερα το (την) σύντροφό του. Για το λόγο αυτό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του συμφώνου συμβίωσης είναι ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, πλην όμως ατελές, καθώς εξαιρούν τα ζευγάρια ιδίου φύλου. Είναι ενδεικτικό ότι τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν διακρίνουν μεταξύ ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ζευγαριών, με μόνη εξαίρεση την Ιταλία και, με το προωθούμενο σχέδιο, την Ελλάδα.

Με πρόσχημα την επίκληση μιας “κρατούσας” κοινωνικής ηθικής και το φόβητρο της αντίδρασης της Εκκλησίας, που δεν έχασε την ευκαιρία να μας θυμίσει ότι θεωρεί «πορνεία κάθε άλλη “συζυγική” σχέση εκτός γάμου κατά το Ορθόδοξο Τυπικό», η πολιτεία βρέθηκε για μια ακόμη φορά πίσω από τις πραγματικές ανάγκες ρύθμισης της κοινωνικής συμβίωσης. Τα ίσα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων δεν είναι πρόβλημα μόνον των ιδίων, ούτε ιδιωματισμός κάποιων άλλων. Είναι μέτρο μιας έννομης τάξης που θέλει να είναι φιλελεύθερη, σεβόμενη την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την προσωπική και οικογενειακή ζωή του καθενός μας.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές όλων των παρατάξεων να απαλλάξουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις από αυτή την αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών.

ατομικά δικαιώματα, δικαιοσύνη

Μέλος

Newsletter