Θέσεις για το προσφυγικό. Μια προσέγγιση του εφικτού

Η προσφυγική και μεταναστευτική μετακίνηση προς την Ευρώπη αντιμετωπίζεται πλέον ανοικτά με όρους ασφάλειας όχι των ανθρώπων αλλά των συνόρων. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα κατά τα λοιπά “αδιαπραγμάτευτα” δικαιώματα του ανθρώπου, εν προκειμένω των προσφύγων και των μεταναστών, γίνονται απλό χαρτί στο τραπέζι της ευρωπαϊκής και διεθνοπολιτικής διαπραγμάτευσης, χωρίς να λαμβάνονται στοιχειωδώς υπ’ όψιν.

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ

 

Μέλος

Newsletter