Η συνεργασία ΕΕΔΑ-UNHCR για το 2013

Έκθεση πεπραγμένων συνεργασίας ΕΕΔΑ – Ύπατης Αρμοστείας

Η συνεργασία ΕΕΔΑ-Ύπατης Αρμοστείας χωρίζεται σε 3 τομείς:

 1. Strategic Litigation
 2. Επετηρίδα
 3. Βοήθεια συντονισμού στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας η Ένωση έλαβε 50.000 €, που κατανέμονται ανά τομέα συνεργασίας ως ακολούθως:

 1. Strategic Litigation: 20.000 €, απορροφήθηκαν 14.005,73 €.
 2. Επετηρίδα: 6.000 €, απορροφήθηκαν 6.000 €.
 3. Βοήθεια συντονισμού στο Δίκτυο: 24.150 €, απορροφήθηκαν 23.297,22 €.

Αξιοποιώντας τα παραπάνω ποσά και ανταποκρινόμενα στους στόχους της συνεργασίας, τα μέλη της Ένωσης που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα επέδειξαν την ακόλουθη, ανά τομέα, δραστηριότητα:

Strategic Litigation

Η δράση αφορά την ανίχνευση των υποθέσεων εκείνων που δύνανται να δημιουργήσουν δικαστικό προηγούμενο και συμπλήρωση των κενών στην ελληνική νομοθεσία σε θέματα προστασίας προσφύγων, καθώς και την υποστήριξή τους ενώπιον των ελληνικών και των διεθνών δικαστικών αρχών. Οι νομικοί-μέλη της ΕΕΔΑ αναζητούν εκείνες τις υποθέσεις που είναι χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας ΕΕΔΑ και Ύπατης Αρμοστείας.

Οι πληθυσμιακές ομάδες που αποτελούν πεδίο δράσης του Strategic Litigation είναι:

 1. Νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο.
 2. Κρατούμενοι αιτούντες άσυλο και υπήκοοι τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
 3. Αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα.
 4. Αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών (UASC), μόνες (single) γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες.
 5. Αιτούντες άσυλο οι αιτήσεις των οποίων εκκρεμούν σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.
 6. Αιτούντες άσυλο οι υποθέσεις των οποίων έχουν κλείσει και χρήζουν ένδικης θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αρχής επανεξέτασής τους (re-opening).
 7. Αιτούντες άσυλο που εμπίπτουν στη συμφωνία (regulation) του Δουβλίνου ΙΙΙ.
 8. Απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, οι υποθέσεις των οποίων εξετάστηκαν χωρίς την ύπαρξη των ελάχιστων διαδικαστικών εγγυήσεων (minimum procedural guarantees).
 9. Δικαιούχους διεθνούς προστασίας που δεν απολαμβάνουν κοινωνικο-οικονομικά ή άλλα δικαιώματα.
 10. Ανιθαγενείς.
 11. Push-backs.
   

Το έργο της ανίχνευσης και δικαστικής εκπροσώπησης των υποθέσεων, που εμπίπτουν στους στόχους της συνεργασίας ΕΕΔΑ-Ύπατης Αρμοστείας, έχουν αναλάβει οι ακόλουθοι νομικοί-μέλη της ΕΕΔΑ:

 1. Αντώνιος Σπάθης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΑ (συντονιστής)
 2. Αγγελική Νικολοπούλου
 3. Γεωργία Παλαιλόγου
 4. Κατερίνα Πουρνάρα
 5. Μαρία Πετρίδου
 6. Μωυσής Καραμπεΐδης
 7. Σινάν Καβάζ
 8. Φίλιππος Αγγελίδης 
 9. Χριστίνα Γκρουτζίδου
   

Η έως τέλος 2013 συνεργασία ΕΕΔΑ-Ύπατης Αρμοστείας έφερε για τους δικαιούχους του προγράμματος τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς 
α. επετεύχθη η έκδοση μιας άδειας παραμονής, 
β. κατατέθηκαν δύο προσφυγές στο ECHR, εκ των οποίων η μια έγινε δεκτή ενώ η άλλη εκκρεμεί, 
γ. παρασχέθηκε νομική συνδρομή στους παθόντες της μεγάλης υπόθεσης της Μανωλάδας, τους οποίους η ΕΕΔΑ ανέλαβε από κοινού με το ΕΣΠ να εκπροσωπήσει τόσο για την έκδοση καθεστώτος παραμονής όσο και στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσής τους και 
δ. απελευθερώθηκε ένας Σύριο, ο οποίος κρατείτο για λόγους δημόσιας τάξης.

Επετηρίδα Νομοθεσίας και Νομολογίας (Legislation and jurisprudence) για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι νομικοί-μέλη της ΕΕΔΑ έχουν αναλάβει το έργο της συγκέντρωσης και σύνοψης των αποφάσεων και της νομολογίας που παράγεται στις ελληνικές και διεθνείς δικαστικές αρχές, σε διεθνείς οργανισμούς (International Conventions) και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφορικά με το καθεστώς και τα δικαιώματα προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών. Επιπλέον, οι νομικοί-μέλη της ΕΕΔΑ παρακολουθούν τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη, της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων εγχώριων οργανισμών και επιτροπών, όπως επίσης και της Ύπατης Αρμοστείας, δράσεις τις οποίες περιλαμβάνουν στην Επετηρίδα. Το έργο της συλλογής, μετάφρασης και επιμέλειας του υλικού τελείωσε το Δεκέμβριο του 2013.

Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας

Η ΕΕΔΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο χρόνο Βοήθειας στο Συντονισμό του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας. Καθήκοντα της Βοηθού Συντονιστή είναι η συλλογή πληροφοριών για εγκλήματα μίσους και ρατσιστικές επιθέσεις, όπως έχουν καταγραφεί από τα μέλη του Δικτύου, αλλά, αν κρίνεται απαραίτητο, και από τα ίδια τα θύματα, η ανίχνευση νέων τάσεων στα ρατσιστικά εγκλήματα, η πρόταση στοχευμένων δράσεων και η οργάνωσή τους, η οργάνωση των συναντήσεων των μελών του Δικτύου και η ενίσχυση των σχέσεων με τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Για το 2013 το Δίκτυο επέδειξε την παρακάτω αναφερόμενη δράση:

Αποστολές: 

 • Ξάνθη 
 • Κομοτηνή
 • Καβάλα 
 • Χανιά
 • Ρέθυμνο
 • Άγιο Νικόλαο
 • Μοίρες Ηρακλείου
 • Ιεράπετρα 
 • Ηράκλειο 
 • Θεσσαλονίκη
 • Ραφήνα

Άλλες δραστηριότητες:

 • Επαφές με διάφορους οργανισμούς για ενημέρωση σχετικά με το Δίκτυο
 • Επαφές με διάφορους οργανισμούς για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο
 • Εκπροσώπηση του Δικτύου σε ομάδες εργασίας
 • Προετοιμασία και τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας του Δικτύου
 • Σύνταξη σχεδίων εκθέσεων για τα ευρήματα του Δικτύου
 • Προετοιμασία Συνεντεύξεων Τύπου
 • Συναντήσεις με μέλη του Τύπου και ερευνητές
 • Εισαγωγή στοιχείων στις φόρμες του 2013
 • Δημιουργία του ιστότοπου του Δικτύου
 • Σύνταξη και δημοσίευση Δελτίων Τύπου
 • Εκπροσώπηση του Δικτύου σε συνεδριάσεις και ημερίδες
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρατσιστικής βίας
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών

 

Μέλος

Newsletter