Η κυρία του κυρίου ή η επιστροφή σε προηγούμενον αιώνα

Η Ένωση εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την επιχειρούμενη τροποποίηση του Αστικού Κώδικα, βάσει της οποίας ένας από τους συζύγους θα είναι δυνατό να λαμβάνει ως νόμιμο επώνυμο εκείνο του άλλου συζύγου. Παρά τη φαινομενικά ουδέτερη διατύπωσή της, η ρύθμιση αυτή εκ των πραγμάτων θα κατέληγε σε μαζική μεταβολή επωνύμων γυναικών υπό το κράτος προκαταλήψεων και επιλεκτικής κοινωνικής πίεσης, δηλαδή στην αντιστροφή μιας σημαντικής κατάκτησης του ελληνικού οικογενειακού δικαίου, η οποία εφαρμόζεται ήδη επί ένα τέταρτο αιώνος.

Επικαλούμενο ελάσσονα διοικητικά προβλήματα απόδειξης συγγένειας, τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν με απλούστατες διευθετήσεις στα οικεία πεδία των εγγράφων ταυτοπροσωπίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει εμπράκτως υπό αμφισβήτηση την αρχή της ισότητας των φύλων. Πρόκειται για απόπειρα παλινόρθωσης των πλέον αναχρονιστικών καταλοίπων του πατριαρχικού παρελθόντος, και σαν τέτοια συναντά ήδη την αντίδραση σύσσωμης της νομικής κοινότητας και την αποδοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει άμεσα την ανιστόρητη αυτή ρύθμιση.

 

ατομικά δικαιώματα, διακρίσεις, δίκαιο

Μέλος

Newsletter