Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Το έργο «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» που υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με εταίρο την Liquid Media ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η αλλαγή νοοτροπίας του ευρύτερου κοινού, εν προκειμένω του μέσου ανδρικού κοινού, 18-55 ετών, καθώς και η εκπαίδευση δημοσιογράφων, πολιτών δημοσιογράφων και φοιτητών δημοσιογραφίας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί και μακροπρόθεσμα να εξαλειφθεί η χρήση σεξιστικού λόγου και η αναπαράσταση έμφυλων στερεοτύπων στο δημόσιο λόγο όπως εκφράζεται μέσα από την πλειοψηφία των σύγχρονων ΜΜΕ.  Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της ισότητας φύλων και η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας,  αρθρώνοντας έναν συμπεριληπτικό λόγο, υπό το πρίσμα τόσο της διασφάλισης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και της κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Έργο «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Άνθρωπου και εταίρο την Liquid Media.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Μέλος

Newsletter