Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης διοικητικής πρακτικής στην απόδοση της ιδιότητας του πολίτη. Συγκεκριμένα θα εντοπίσει διοικητικές δυσλειτουργίες, θα παραθέσει προτάσεις απλοποίησης προς όφελος των διοικουμένων και της δημόσιας διοίκησης, που θα προκύψουν από την εποπτεία της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσία και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα ενισχύσει τις ικανότητες δημοσίων λειτουργών και θα ενημερώσει για τη διασφάλιση της πρόσβασης  στην ιθαγένεια.

Το έργο απαντά -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- στην ανάγκη αποτίμησης της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας, με απώτερο στόχο να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος στην ιθαγένεια.


Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Μέλος

Newsletter