Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πενθεί την απώλεια του καθηγητή Γιώργου Κουμάντου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πενθεί την απώλεια του καθηγητή Γιώργου Κουμάντου, μιας εμβληματικής μορφής που δέσποσε στην ελληνική ακαδημαϊκή θεωρία και την αγωνιστική πράξη των δικαιωμάτων. 

Ως επιστήμονας, προσέδωσε νέα ώθηση και πνοή ελευθερίας στην ελληνική νομική σκέψη, καλλιεργώντας, όπως ο ίδιος διακήρυττε, το Αστικό Δίκαιο ως «στήριγμα της ελπίδας, ότι η επιστήμη και ο κοινωνικός προβληματισμός θα μπορούσαν να συμπορευθούν ? με τελικό στόχο νομικά πλαίσια που να δίνουν στον άνθρωπο περισσότερες οικονομικές δυνατότητες, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη χαρά της ζωής». Τη δική του σφραγίδα φέρουν, ιδιαίτερα, η προσαρμογή του οικογενειακού δικαίου στις σύγχρονες απαιτήσεις της ισότητας και η εκ του μηδενός οργάνωση του ελληνικού νομικού πλαισίου για ζητήματα βιοηθικής.

Ως ενεργός πολίτης, τόσο με την προσωπική του δράση σε καιρούς όπου αυτή συνεπαγόταν υψηλό προσωπικό κόστος, όσο και με αδιάκοπες καίριες παρεμβάσεις στη δημοσιότητα, προάσπισε τα δικαιώματα του ανθρώπου με φαντασία, εντιμότητα και πραγματισμό χωρίς υποχωρήσεις. 

Ο Γιώργος Κουμάντος ήταν αυθεντικός φιλελεύθερος δημοκράτης. Ανήκε στους λιγοστούς έλληνες διανοουμένους, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν τόση απόσταση από την εξουσία ώστε από τη μία, να τους επιτρέπεται να στέκονται κριτικά απέναντί της, και από την άλλη, να μπορούν οριακά να την επηρεάζουν. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν λησμονεί την πολλαπλή και πολύτιμη συνδρομή του σε εγχειρήματά της, πλέον πρόσφατο των οποίων ήταν η εκστρατεία για τη ρύθμιση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας και την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Χριστόπουλος

Η Γενική Γραμματέας
Χρύσα Χατζή

 

Μέλος

Newsletter