Η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί την αρχή της μη επαναπροώθησης κατά την έκδοση των προσφύγων/αιτούντων άσυλο

Τους τελευταίους μήνες οι ελληνικές διωκτικές αρχές συλλαμβάνουν Τούρκους πολίτες αιτούντες άσυλο, με σκοπό την έκδοσή τους στην Τουρκία, βάσει «ερυθρών αγγελιών» της Interpol. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις ενέργειες αυτές, καθώς η έκδοση αιτούντων άσυλο στις αρχές της χώρας από την οποία έχουν διαφύγει, ενδέχεται να τους εκθέτει σε σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ελευθερία τους, παρά τις διεθνείς συμβατικές δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους ότι η έκδοση απαγορεύεται, όταν το εκζητούμενο πρόσωπο κινδυνεύει να διωχθεί για πολιτικά αδικήματα ή να υπαχθεί σε συνθήκες μη δίκαιης δίκης, ενώ η απαγόρευση είναι απόλυτη αν ο κίνδυνος αφορά την έκθεση σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Ειδικότερα δε η έκδοση προσφύγων/αιτούντων άσυλο απαγορεύεται με βάση την αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 παρ.1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Για το λόγο αυτό και η οριστική κρίση επί των αιτημάτων ασύλου των εκζητούμενων θα πρέπει πάντα να προηγείται της απόφασης για την έκδοσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες προστασίας τους.

Η σύλληψη και η κράτηση Τούρκων αιτούντων άσυλο, και δη κατά την προσέλευσή τους στις αρχές προκειμένου να εξετασθούν για το αίτημά τους ή να ανανεώσουν το δελτίο αιτούντος άσυλο, όχι μόνο τους εκθέτει σε κίνδυνο παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, αλλά υπονομεύει την εμπιστοσύνη τους ότι μετά από πολλά έτη αναμονής το κράτος υποδοχής θα τους εγγυηθεί τη διεθνή προστασία που δικαιούνται. Ειδικά, όταν στην πλειοψηφία τους ισχυρίζονται αποδεδειγμένα ότι έχουν υπαχθεί σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση στη χώρα καταγωγής τους και πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη

 

άσυλο, μετανάστευση

Μέλος

Newsletter