Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιδιώκει ένα μέλλον ελεύθερο από παρεμβατικές τεχνολογίες μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης  

Mία μεγάλη συμμαχία ευρωπαϊκών οργανώσεων ξεκινάει σήμερα τη συλλογή υπογραφών για την απαγόρευση της μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους. Πρόκειται για την εκστρατεία #ReclaimYourFace, που πλέον αποτελεί επίσημη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και επιδιώκει την προστασία των δημόσιων χώρων από παρεμβατικές τεχνολογίες, όπως κάμερες εξοπλισμένες με λογισμικό αναγνώρισης προσώπου.

 Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλικά αποτυπώματα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς και ιδιωτικούς φορείς, για την ταυτοποίηση ή την κατάρτιση προφίλ ατόμων σε δημόσιους χώρους. Η αδιάκριτη ή αυθαίρετα στοχευμένη χρήση τέτοιων τεχνολογιών συνιστά μαζική βιομετρική παρακολούθηση. Αποτελεί εγγενώς περιττή και δυσανάλογη παρέμβαση σε ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ενώ ακόμη μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε βασικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι Ακόμη, η κατάρτιση προφίλ με βάση την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος της μη διακριτικής μεταχείρισης, ενώ οι χρήσεις που εικάζεται ότι προβλέπουν συναισθήματα ή συμπεριφορά δεν έχουν καμία απολύτως αξιόπιστη επιστημονική βάση.

 Στόχος μας είναι μέσα σε ένα έτος να συλλέξουμε 1 εκατ. υπογραφές από κατοίκους 7 διαφορετικών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βάλουμε τέλος στην βιομετρική μαζική επιτήρηση δημόσιων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει ρητά και συγκεκριμένα τη μαζική βιομετρική παρακολούθηση.

 Όλοι όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και να πουν ένα ηχηρό ΝΑΙ στην προστασία των δημοσίων χώρων από παρεμβατικές τεχνολογίες βιομετρικής παρακολούθησης μπορούν να το κάνουν μέσα σε 1 λεπτό στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας #ReclaimYourFaceεδώ.

 Την Πρωτοβουλία συντονίζει η οργάνωση European Digital Rights (EDRi). H Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Homo Digitalis και το Reporters United είναι συνεργάτες και υποστηρικτές της εκστρατείας. Όσες οργανώσεις ενδιαφέρονται να στηρίξουν την εκστρατεία με τη συμμετοχή τους σε αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@homodigitalis.gr

Μέλος

Newsletter