Εργαστήριο 1/11/2022: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας»

Στο πλαίσιο του έργου «Η Ιθαγένεια στην Πράξη», με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πραγματοποιούνται εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων με θέμα: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πολιτογράφηση ως εξεταστές/τριες και διορθωτές/τριες.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των εργαστηρίων, τα οποία θα εστιάσουν στις θεματικές: 1. Ιδιότητα του Πολίτη – Κοινωνική ένταξη, 2. Νομοθετικές αλλαγές και διοικητικά ζητήματα, 3. Διακριτική ευχέρεια στη διοικητική διαδικασία. Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το δεύτερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, 16:00-19:00, στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη διεύθυνση Βαλτετσίου 39, 10681, Αθήνα.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση advocacy.hlhr@gmail.com έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Μπορείτε να δηλώσετε και τηλεφωνικά τη συμμετοχή σας, καλώντας στα 6973577839 και 2130264975.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.

Μέλος

Newsletter