Εργαστήριο: Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η Ιθαγένεια στην Πράξη», με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων με θέμα: «Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας».

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπαιδευτικούς.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των εργαστηρίων, τα οποία εστιάζουν σε διοικητικά θέματα που έχουν εντοπιστεί κατά την υλοποίηση του έργου, ζητήματα διακριτικής ευχέρειας κατά τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών καλών πρακτικών. Τα εργαστήρια θα είναι διαδραστικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να ανταλλάξουν προβληματισμούς και πρακτικές κατά την εκτέλεση καθηκόντων.

Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, 18:00-21:00, δια ζώσης, στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη διεύθυνση Βαλτετσίου 39, 10681, Αθήνα.

 

Παρακαλούμε πολύ ενημερώστε μας σχετικά με το ενδιαφέρον συμμετοχή σας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση advocacy.hlhr@gmail.com ή καλώντας στο 2130264975 έως τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.

 

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.

Μέλος

Newsletter