Δελτίο Τύπου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων» εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη το εναλλακτικό μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, κοινώς γνωστό ως «βραχιολάκι».

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χαιρετίζει καταρχήν θετικά το προωθούμενο μέτρο ως μια προσπάθεια για αλλαγή πλεύσης στις μέχρι σήμερα ακολουθούμενες πρακτικές ποινικής καταστολής και σωφρονισμού. Και τούτο διότι θεωρούμε απαραίτητη την υιοθέτηση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων καθόσον αναγνωρίζουμε την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό ολόκληρου του σωφρονιστικού συστήματος και εναρμόνισή του με σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επανένταξη στην κοινωνία του κρατουμένου, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των ελληνικών φυλακών, αφενός λόγω των αποδεδειγμένα απάνθρωπων συνθηκών κράτησης, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και αφετέρου λόγω της υπολειτουργίας και περιστολής των προγραμμάτων επανένταξης, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Πλην όμως, εκφράζουμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον για κάποιες ατυχείς – κατά την άποψή μας – ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, όπως η καθιέρωση υποχρεωτικού κατ’ οίκον περιορισμού ταυτόχρονα με ηλεκτρονική επιτήρηση χωρίς καμία δυνατότητα διαζευκτικής εφαρμογής των μέτρων αυτών ανά περίπτωση, η ανάληψη του κόστους από τον κρατούμενο, η απουσία πρόβλεψης παρακολούθησης προγραμμάτων απεξάρτησης για τους υπόδικους και η αναδρομική ισχύς της άρσης της απόλυσης. Δεύτερον για την εφαρμογή του νόμου στην πράξη και τον σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησής του από τους δικαστικούς λειτουργούς.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου φρονεί ότι πρέπει να καταστεί σαφές πως το «βραχιολάκι» δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στο να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα επιεικέστερα μέτρα και δη τους ήδη προβλεπόμενους περιοριστικούς όρους και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ιδωθεί ως βάση για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων έγκλειστων υποδίκων, κάποιοι εκ των οποίων θα συνεχίσουν να προφυλακίζονται και οι υπόλοιποι που απλά «δεν χωράνε» στις φυλακές να τίθενται υπό κατ’ οίκον εγκλεισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, απλά και μόνο επειδή πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η νομοθετική και δικαστική εξουσία οφείλουν να μεριμνήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελικός σκοπός είναι η επανένταξη και ο σωφρονισμός και όχι η εκδικητική τιμωρία.

Δείτε το κείμενο τεκμηρίωσης εδώ

 

ατομικά δικαιώματα, δίκαιο, δικαιοσύνη, κρατούμενοι

Μέλος

Newsletter