Επιστολή προς Nils Muiznieks, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την απουσία 2ου βαθμού εξέτεσης αιτημάτων Ασύλου

Η ΕΕΔΑ εκφράζει την βαθιά της ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου 2014 δεν υφίσταται πλέον δεύτερος βαθμός εξέτασης απορριφθέντων αιτημάτων ασύλου στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου.

 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

To: Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights, Council of Europe

C/C:
CoE:
Christos Giakoumopoulos, Director, Directorate of Human Rights Council of Europe
Nikolaos Sitaropoulos, Deputy to Director and Head of Division, Office of Council of Europe Commissioner for Human Rights
Markus Jaeger, Head of Migration Coordination, Directorate of Human Rights Council of Europe
Geneviève Mayer, Department for the Execution of Judgments of the ECtHR, Directorate of Human Rights Council of Europe
Irene Kitsou-Milonas, Department for the Execution of Judgments of the ECtHR, Directorate of Human Rights Council of Europe
Hugh Chetwynd, Committee for the Prevention of Torture (CPT), Directorate of Human Rights, Council of Europe
Mark Neville, Secretary of the Committee on Migration, Parliamentary Assembly
Council of Europe
EU:
Archontoula Tourlomousi, European Commission, DG Home Affairs
Alexandra Cupsan-Catalin, European Commission, DG Home Affairs
Matthias Oehl, European Commission, DG Home Affairs

 

Κύριε Επίτροπε,
με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου 2014 δεν υφίσταται πλέον δεύτερος βαθμός εξέτασης απορριφθέντων αιτημάτων ασύλου στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου. Συγκεκριμένα, η θητεία των μελών που συγκρότησαν τις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών έχει λήξει από τα τέλη Ιουνίου. Σας ενημερώνουμε ότι ήδη η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) έχει κατά το Νόμο καταρτίσει τον αρχικό κατάλογο, από τον οποίο επιλέγονται οι Πρόεδροι και το ένα από τα μέλη που απαρτίζουν τις Επιτροπές και τον έχει παραδώσει στον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) έχει διεξαγάγει εξετάσεις και έχει ήδη ανακοινώσει τους επιτυχόντες για την κάλυψη της θέσης του τρίτου μέλους κάθε Επιτροπής.

Ωστόσο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δεν προχωρεί στην τελική επιλογή των Προέδρων και μελών των υπό σύσταση Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, από τον κατάλογο των προτεινόμενων από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προσώπων, ως οφείλει βάσει του Νόμου 4249/2014. Αποτέλεσμα της κωλυσιεργίας αυτής είναι η αδικαιολόγητη αργοπορία της ανανέωσης της θητείας των Επιτροπών. Η κίνηση αυτή αποβαίνει εις βάρος τόσο του δεύτερου βαθμού της νεοσύστατης Υπηρεσίας Ασύλου όσο και των αιτούντων άσυλο και τελικά προσφευγόντων σε δεύτερο βαθμό, εφόσον ήδη συσσωρεύονται εκκρεμείς ανεξέταστες προσφυγές. Συγκεκριμένα, οι προσφυγές που έχουν κατατεθεί και προσδιοριστεί ματαιώνονται σε βάρος των δικαιωμάτων των προσφευγόντων αλλά και της ίδιας της λειτουργίας του θεσμού της Αρχής Προσφυγών. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση του να μειώσει σημαντικά τις νέες Επιτροπές Προσφυγών, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ορθή λειτουργία και ανεξαρτησία τους και ενισχύοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθεί backlog υποθέσεων.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο στην στελέχωση των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, αλλά και να ενισχυθεί η Υπηρεσία Ασύλου της Ελλάδας με πόρους και προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ορθή λειτουργία της σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης
Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

 

φωτογραφία: Freedom House

άσυλο, μετανάστευση

Μέλος

Newsletter