Επαναπροκήρυξη θέσης εργασίας δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο (Μυτιλήνη)

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο/strategic litigation, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση δικηγόρου πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Μυτιλήνη.

Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2018.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο Νομικής

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

·         Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες)

·         Άριστη  γνώση και εξοικείωση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο

·         Ικανότητα εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.α.)

·         Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

·         Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του διοικητικού ή προσφυγικού δικαίου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

·         Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό πλαίσιο και εργασίας στο πεδίο (field work)

·         Διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία

·         Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

·         Γνώση γλώσσας ομιλούμενης από προσφυγικό πληθυσμό (π.χ. αραβική) ή άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικά)

·         Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

·         Διαθεσιμότητα μετακίνησης σε νησιά

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις:

·         Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης

·         Σύνταξη δικογράφων και όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικών της υπόθεσης

·         Ανάληψη υποθέσεων και νομική  εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων

·         Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και διαχείριση όλων των νομικών εγγράφων και διαδικασιών

·         Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου απαιτείται

·         Επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων ανεπίσημων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά περίπτωση

 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν

·         Βιογραφικό Σημείωμα, και

·         Σύντομη Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 μέσω e-mail στο info@hlhr.gr έως την Τετάρτη 18/4/2018, με θέμα/τίτλο «Για την θέση δικηγόρου / Λέσβος»

Μέλος

Newsletter