Επαναπροκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικών για Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την παροχή νομικών και λοιπών χρηστικών πληροφοριών σε πρόσφυγες και μετανάστες, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας διερμηνέα αραβικών για Θεσσαλονίκη :

Α. Καθήκοντα: 
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Αραβική στην Ελληνική και αντίστροφα. 
Μετάφραση εγγράφων εφόσον απαιτηθεί.
Τήρηση κώδικα δεοντολογίας. 
Μετάβαση σε σημεία/πεδία ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα, εφόσον απαιτηθεί. 
Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους τεθέντων στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος.

Β. Απαραίτητα προσόντα 
Άριστη γνώση της αραβικής. 
Τουλάχιστον 2ετη εμπειρία στη διερμηνεία/μετάφραση. 
Για αλλοδαπούς: κατοχή έγκυρου τίτλου διαμονής και δικαιώματος εργασίας στην Ελλάδα 
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Γ. Επιθυμητά προσόντα 
Γνώση κουρδικών.
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες, ιδίως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο. 
Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ. 
Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο έως την 17 Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr με θέμα: «Θέση διερμηνέα αραβικών για Θεσσαλονίκη».

Μέλος

Newsletter