ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ: Η Μεγαλύτερη Έρευνα που έχει γίνει ποτέ για τα Δικαιώματα των Νόμιμων Μεταναστών στην Ευρώπη, 15-16 Οκτωβρίου 2007

ΣΥΜΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ      

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ                                          

Η Μεγαλύτερη Έρευνα που έχει γίνει ποτέ για τα Δικαιώματα των Νόμιμων Μεταναστών στην Ευρώπη – Διαθέσιμα Αποτελέσματα στις 15-16 Οκτωβρίου 2007

Υπολογίζεται ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τρίτες χώρες ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σχεδόν ένας στους 25 κατοίκους της ΕΕ.  Τι δικαιώματα όμως έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όσον αφορά τη ζωή, την εργασία, τη συμμετοχή και την ένταξή τους στις κοινωνίες μας; Θα μπορέσουν ποτέ να ενσωματωθούν πλήρως;

 

Αποτελέσματα 2004 (πιλοτικό πρόγραμμα)

Το 2004 μια μικρή πιλοτική έκδοση του Δείκτη Πολιτικής Ένταξης των Μεταναστών/ «Migrant Integration Policy Index» (MIPEX) έδωσε μια πρώτη εικόνα: Εντόπισε πολύ διαφορετικές συνθήκες για τους μετανάστες ανάλογα με το κράτος της ΕΕ που επέλεξαν για να εγκατασταθούν.

 

Σε πολλές χώρες οι μετανάστες βρίσκουν δυσκολίες ή είναι αδύνατο να εργαστούν, να αναγνωρίσουν τις δεξιότητές τους, ή να έχουν πρόσβαση στην επιμόρφωση.

 

Οι κανόνες για το ποιοι μετανάστες μπορούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους διαφέρουν κατά πολύ, καθώς επίσης και το πόσο πρέπει να περιμένουν για να λάβουν καθεστώς μακράς διαμονής ή να ζητήσουν ιθαγένεια. Ακόμα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προστασία που λαμβάνουν από το ρατσισμό και τις  διακρίσεις.   Σε μερικές χώρες οι διακρίσεις εναντίων κάποιου με βάση την θρησκευτική του αντίληψη ή την εθνικότητά του απλώς δεν αναγνωρίζεται ως διάκριση. Τα δικαιώματα των παιδιά μεταναστών επίσης μπορεί να μην προστατεύονται κατά την σχολική τους εκπαίδευση.

 

Εξετάστηκαν πάνω από 80 πεδία πολιτικής, που άμεσα επηρεάζουν τις ζωές των μεταναστών, στις 15 χώρες που απάρτιζαν τότε την ΕΕ. Δεν θα υποδείξουμε τις καλύτερες ή χειρότερες επιδόσεις εδώ. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ιστοχώρο:    http://www.integrationindex.eu/about/.

 

Αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2007

Από το 2004 έχουν αλλάξει αρκετά:  12 επιπλέον κράτη έχουν ενταχθεί στην ΕΕ και σημαντικός αριθμός ευρωπαίων πολιτών μετεγκαθίσταται από χώρα σε χώρα. Η μεταναστευτική ροή συνεχίζεται προερχόμενη από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι πολιτικές έχουν διαφοροποιηθεί και υφίσταται νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης έρευνας η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, εμφανίζοντας μια από τις δυσμενέστερες μεταναστευτικές νομοθεσίες και πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των νόμιμων μεταναστών.

 

Η μελέτη έχει επίσης προχωρήσει αρκετά σε σχέση με το 2004: Τώρα περιλαμβάνει 28 χώρες και έχει επεκτείνει το εύρος της περιλαμβάνοντας 130 πολιτικά πεδία και πρακτικές που επηρεάζουν την ζωή των μεταναστών. Τώρα καλύπτει: άδειες διαμονής μακράς διάρκειας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οικογενειακή επανένωση, πολιτική συμμετοχή, πρόσβαση στην ιθαγένεια και πολιτική κατά των διακρίσεων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη μελέτη του είδους της και αναγνωρίζεται ως σημαντικό βήμα στην προώθηση της σχετικής δημόσιας συζήτησης και πολιτικής διαβούλευσης.

 

“Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό, ακριβοδίκαιο  σύστημα αξιολόγησης των διαδικασιών ενσωμάτωσης… έχουμε ήδη ξεκινήσει… ένα σημαντικό πρόγραμμα… [το] Δείκτη Πολιτικών Ενσωμάτωσης Μεταναστών” – Φράνκο Φραττίνι, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη, 11 Μαϊου 2007.

 

Προεπισκόπηση των Αποτελεσμάτων

Το 2006 μια μέτρηση της γνώμης των πολιτών της ΕΕ βρήκε ότι το 65% πίστευε ότι οι άνθρωποι διαφορετικής εθνικής καταγωγής εμπλούτιζαν τις χώρες τους, ενώ οι μισοί πίστευαν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βοηθηθούν οι μετανάστες4. Η δική μας μελέτη ανακάλυψε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ δύσκολες συνθήκες για τους μετανάστες και επιπλέον πολύ διαφοροποιημένες συνθήκες από περιοχή σε περιοχή. Ακολουθεί μια σύνθεση των πιο σκληρών πολιτικών πρακτικών που ανακάλυψε το MIPEX στις 28 χώρες της έρευνας.  Δεν υπάρχει χώρα που να συμβαίνουν όλα τα παρακάτω ταυτόχρονα διότι  αυτά αποτελούν τις σκληρότερες πρακτικές. Σε πολλά πεδία έχουν εφαρμοστεί πολιτικές που ευνοούν την ενσωμάτωση των μεταναστών και αυτές έχουν επίσης καταγραφεί και θα είναι διαθέσιμες…

 

Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Οι δεξιότητες ενός μετανάστη και προσόντα που διαθέτει από την χώρα προέλευσής του δεν αναγνωρίζονται ή υποτιμούνται μέσα από μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Ακόμη και αν διαθέτει τα προσόντα, ο μετανάστης δεν έχει την δυνατότητα να γίνει αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος σε μια σειρά από τομείς, εξαιτίας διοικητικών περιορισμών. [το 57% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι οι άνθρωποι διαφορετικής εθνικής καταγωγής με ισότιμα προσόντα έχουν λιγότερες ευκαιρίες να βρουν δουλειά ή να προαχθούν στις χώρες τους και το 71% των ανθρώπων είναι υπέρ της εφαρμογής μέτρων για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εργασία4.] Σε μερικές χώρες οι μετανάστες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι από τους ιθαγενείς πολίτες. Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης.

 

Οικογενειακή Επανένωση: Τα ενήλικα μέλη της οικογένειας που ξαναενώνονται με το συντηρούντα, δεν δικαιούνται πρόσβαση στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, σύστημα υγείας και στέγασης, υπονομεύοντας την ίση μεταχείριση ανδρών  και γυναικών και τα δικαιώματα του παιδιού. Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης.

 

Άδεια διαμονής Μακράς Διαρκείας: Για να δικαιούται άδεια μακράς διαρκείας, ο μετανάστης πρέπει να περιμένει 8 χρόνια ή περισσότερο, φεύγοντας από την χώρα μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Όταν συνταξιοδοτηθεί, μετά από χρόνια εργασίας,  χάνει το δικαίωμα της διαμονής στην χώρα.  Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης.

 

Πολιτική Συμμετοχή: Το κράτος δεν εγγυάται την πολιτική ελευθερία της σύστασης ενώσεων προσώπων ή της ένταξης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα. Ως κάτοικοι οι μετανάστες μπορεί να αντιμετωπίζουν περισσότερες υποχρεώσεις απ’ ότι οι πολίτες κρατών της ΕΕ που διαμένουν στην ίδια χώρα, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ανεξάρτητα από το διάστημα παραμονής τους στην χώρα, οι μετανάστες δεν μπορούν ποτέ να ψηφίσουν ή να εκλεγούν για να υπηρετήσουν την κοινωνία όπου διαβιούν.  Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης. [43% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι οι χώρες τους χρειάζονται περισσότερους Βουλευτές στο Κοινοβούλιό τους με διαφορετική εθνική καταγωγή από τον υπόλοιπο πληθυσμό4.] 

 

 

Πρόσβαση στην Ιθαγένεια: Τα παιδιά και τα εγγόνια ενός μετανάστη αντιμετωπίζουν πολυάριθμες απαιτήσεις για να αποκτήσουν την ιθαγένεια της χώρας γέννησής τους. Το κράτος μπορεί να ανακαλέσει  την ιθαγένεια κάποιου χωρίς να λάβει υπόψη του παράγοντες της προσωπικής του ζωής ή να παράσχει νομικές οδούς προσβολής αυτής της απόφασης. Οι ανακλήσεις ιθαγένειας μπορεί να συμβούν οποτεδήποτε και για πολλούς λόγους.  Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στον μέσο όρο της σχετικής κατάταξης.

 

Καταπολέμηση των διακρίσεων: Οι πολίτες μπορούν να αρνηθούν την παροχή εργασίας, στέγης, υγειονομική κάλυψης, πρόνοιας και εκπαίδευσης σε ένα μετανάστη με βάση την εθνικότητά του, την θρησκεία του ή την ιθαγένειά του. Οι πολιτικές της Ελλάδας την κατατάσσουν στον μέσο όρο της σχετικής κατάταξης. [Στην ΕΕ, το 65% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι διακρίσεις με βάση την εθνική καταγωγή είναι πολύ διαδεδομένες στην χώρα τους και το 48% πιστεύει ότι η κατάσταση έχει χειροτερέψει τα τελευταία 5 χρόνια 4.]

 

Στις 15 Οκτωβρίου τα πλήρη αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν και θα μπορείτε να δείτε σε ποιες από τις 28 χώρες της έρευνας εφαρμόζονται οι παραπάνω πρακτικές. 

 

Εκδήλωση ενημέρωσης του Τύπου

Ο Δείκτης θα παρουσιαστεί στις 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Στην Αθήνα θα παρατεθεί εκδήλωση ενημέρωσης του Τύπου στις 16/10/2007 στις 12:00 το μεσημέρι στον χώρο του Βρετανικού Συμβουλίου, στην Πλ. Κολωνακίου 17, όπου θα είναι διαθέσιμα τα πλήρη δεδομένα και θα είναι δυνατό να διενεργηθούν συνεντεύξεις με τους συγγραφείς του Δείκτη από ελληνικής πλευράς. Για περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική εκδήλωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτρη Χορμοβίτη, τηλ. 210 7289726, e-mail: hormovitis@synigoros.gr.

 

 

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf.

 

 

 

 

 

 

 

Μέλος

Newsletter