ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕλΕΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 στις 18.00

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας με θέμα τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου για την ερχόμενη διετία (βλ. άρθρο 7 Καταστατικού).

Η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 και ώρα 18.00. Για να προλάβουμε τυχόν έλλειψη απαρτίας, τυπικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις 28 Απριλίου 2023 στις 18:00[1]. 

Η Γενική Συνέλευση και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με διαδικτυακή σύνδεση ανάμεσα στους δύο χώρους.

  • Στην Αθήνα στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ακαδημίας 18)
  • Στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ (Στρ. Καλλάρη 5)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από 9 μέλη και 3 αναπληρωματικά. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι/-ες για το νέο ΔΣ, παρακαλούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hlhr.gr.

Η πορεία, η αξιοπιστία και η επιρροή της Ένωσης στον χώρο των δικαιωμάτων στην Ελλάδα εξαρτάται πρωτίστως από τη συμμετοχή των μελών της. Η παρουσία σας στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών είναι κρίσιμη. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις των τελευταίων 2 ετών. Τη συνδρομή σας (20 ευρώ ανά έτος) μπορείτε να καταβάλετε στον λογαριασμό της Ένωσης στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR44 0172 0500 0050 5001 3207 041) και να ενημερώσετε το Γραφείο στο email info@hlhr.gr. Ως αιτιολογία παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας και το έτος ή τα έτη συνδρομών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις εκκρεμότητες σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο (info@hlhr.gr / 2130264975).  
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Η Γενική Γραμματέας
Φωτεινή Κοκκινάκη

 
[1] Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Καταστατικού μας «[η] Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το εν τρίτο (1/3) των μελών που έχουν πληρώσει την συνδρομή τους προς την Ένωση. Αν στην πρώτη ορισθείσα μέρα δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις προσεχείς δέκα πέντε (15) μέρες και είναι νόμιμη οσαδήποτε μέλη και να είναι παρόντα.»

 

Μέλος

Newsletter