Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕλΕΔΑ

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που έλαβε χώρα την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2021-2023.

Η σύνθεση του ΔΣ, που συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2021 έχει ως εξής:

Πρόεδρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης

Α’ αντιπρόεδρος Ανδρέας Τάκης

Β’ αντιπρόεδρος  Έλενα Μάρκου

Γεν. Γραμματέας Φωτεινή Κοκκινάκη

Ταμίας Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Αναπληρώτρια γραμματέας Α’ Ειρήνη Βλάχου

Αναπληρώτρια γραμματέας Β’ Κατερίνα Πουρναρά

Τακτικά Μέλη

Χρήστος Ηλιάδης

Γιάννης Τασόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Πία Κοίλια

Κυριάκος Αγγελάκος

Αλέξανδρος Σακελλαρίου

 

Στις 20 Απριλίου 2022 και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ, την Προεδρία θα αναλάβει ο Ανδρέας Τάκης, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για κυλιόμενη προεδρία.

Μέλος

Newsletter