Εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Συμβούλιο της Ευρώπης 15 και 16 Οκτωβρίου 2001

Εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης 

15η και 16η Οκτωβρίου 2001,

Αθήνα, ΕΣΗΕΑ

 

Μέλος

Newsletter