Εκδήλωση: “Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες”

Η εκδήλωση αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τη συσχέτισή τους και την διερεύνηση των προοπτικών και των δυνατοτήτων επίλυσης ή βελτίωσής τους.

 


 

Μέλος

Newsletter