Είναι πρωτοφανές να διώκεται δικαστής για διατύπωση γνώμης

Οι δικαστικές αρχές δεν διαθέτουν ασυλία. Yπόκεινται στο δημόσιο έλεγχο, προκειμένου οι πολίτες να κρίνουν εάν ο θεσμός της Δικαιοσύνης, αλλά και ο κάθε δικαστής χωριστά, ανταποκρίνονται στις υψηλές ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κυρώσεις για την άσκηση κριτικής μπορούν να επιβληθούν μόνο όταν τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται στερούνται ολοσχερώς πραγματικής βάσης, προκειμένου να μη διακυβεύεται άνευ λόγου η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους δικαστές κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. 

Οι κρίσεις για τις οποίες ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκλήθη να δώσει εξηγήσεις στo πλαίσιo προκαταρκτικής εξέτασης και ιδίως η άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον του, που προκλήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν θα μπορούσαν να ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία, ακριβώς διότι οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες που επισείουν οι πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κάμερες είναι απολύτως υπαρκτοί, όπως δεδομένη είναι και η αδράνεια, μυστικότητα και αναποτελεσματικότητα της εισαγγελικής έρευνας για τις υποκλοπές, που επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων.

Είναι, πράγματι, πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά να διώκεται δικαστής – και μάλιστα συνδικαλιστής – για διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

 

φωτογραφία: Chris Potter

 

ατομικά δικαιώματα, δικαιοσύνη

Μέλος

Newsletter