∆ιοικητική και ποινική στέρηση της ελευθερίας στην ελληνική πραγματικότητα

Ζητήματα δικαιωμάτων και σκοπιμοτήτων

Τα παρακάτω κείμενα δημοσιεύτηκαν στα Σύγχρονα Θέματα στον τόμο 116 του 2012 και προσφέρονται αυτοτελώς στο παρόν φυλλάδιο, καθώς συναρθρώνονται γύρω από κοινά επιχειρήματα. Κοινός τόπος αποτελεί η συζήτηση με αφορμή τα -δυστυχώς πλούσια- ερεθίσματα που προσφέρει η επικαιρότητα σχετικά με την διοικητική και ποινική κράτηση ως συγκοινωνούντα δοχεία που αλληλοτροφοδοτούν νοσηρές πρακτικές και σκοπιμότητες. Η κάμψη συγκεκριμένων θεμελιωδών των δικαιωμάτων του ανθρώπου (βλ. παράνομη κράτηση – συνθήκες κράτησης) φαίνεται ότι υπαγορεύεται από μια σειρά λόγων που εκτείνονται από την κρατική αδιαφορία όταν αυτή πλήττει περιθωριακές ομάδες μέχρι την αυτοεκπληρούμενη επίκληση λόγων «έκτακτης» και «εθνικής» ανάγκης.

Κλειώ Παπαπαντολέων
Αποσυμφορήσεις φυλακών: οι περιστασιακές αφυπνίσεις του καλόκαρδου ηγεμόνα

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης
Τα όρια της τιμωρητικής λειτουργίας του εγκλεισμού στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Αντώνης Σπάθης & ∆ημήτρης Χριστόπουλος
Ποια στρατηγική υπαγορεύει την κράτηση των μεταναστών (στον Έβρο);

 

Δείτε ολόκληρα τα κείμενα εδώ

 

ατομικά δικαιώματα, δίκαιο, δικαιοσύνη, κρατούμενοι, μετανάστευση

Μέλος

Newsletter