Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία

Από τον Μάιο 2015 έως τον Μάιο 2016 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συμμετείχε ενεργά στην «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία», ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στο εν λόγω πρόγραμμα, εκτός από τον Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συμμετείχε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨΥ) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ανηλίκων (ΙΨΥΠΕ).

Το πρόγραμμα θέλησε να αναδείξει το πρόβλημα της παραβίασης των δικαιωμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας, να μιλήσει για τους τρόπους αντιμετώπισης των παραβιάσεων που καταγράφονται και να βοηθήσει έμπρακτα πρόσωπα που βρίσκονται αντιμέτωπα με διακρίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας. Βασική αφορμή στάθηκε η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που έχει καταγραφεί στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, της ιατρικής περίθαλψης. 

Οι κυριότερες δράσεις του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες: 

  • Λειτουργία Γραφείου Συνηγορίας: Στο πλαίσιο του Γραφείου Συνηγορίας, παρασχέθηκε δωρεάν νομική και κλινική στήριξη σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, στις οικογένειες ή το οικείο περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, το Γραφείο Συνηγορίας υποδέχθηκε 340 περιστατικά
  • Εγχειρίδιο: Συγγραφή Εγχειριδίου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων στην Ψυχική Υγεία (διαθέσιμο εδώ)
  • Περιστατικά παραβίασης: Ανάπτυξη μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών παραβίασης και πιλοτική εφαρμογή της
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops): σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νομικούς, αστυνομία κτλ)
  • Συγκέντρωση νομικών πληροφοριών: που αφορούν στα δικαιώματα και στις παραβιάσεις για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

Μέλος

Newsletter