Δικαίωμα στην υγεία. Ελπίδα στο περιβάλλον

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την συνεχή αβελτηρία των κυβερνήσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα κατά την οικονομική κρίση, που η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος γίνονται αντικείμενο συμψηφισμών και συμπιέζονται ως οικονομικά μεγέθη στην λογική του κέρδους. Αντιθέτως ο συμψηφισμός αυτός αποτελεί κίνδυνο για το κράτος δικαίου και τις εγγυήσεις που οφείλει να διασφαλίσει το κράτος για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα για την υγεία των κατοίκων της χώρας σε συνάρτηση με την αποτροπή της καταστροφής των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν υιοθετήσει κανένα σχέδιο διαχείρισης των υδρογραφικών δικτύων, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), και δεν έχουν καθορίσει στην βιομηχανική παραγωγή όρια για τα ποσοστά χημικών ουσιών ιδιαίτερα επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. Έτσι, έχει στην πράξη επιτραπεί η άτυπη και άναρχη ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών χωρίς να πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες σχετικά με τις ρυπογόνους ουσίες των λυμάτων τους σε πολλά σημεία της χώρας.

Η ρύπανση του Ασωπού ίσως αποτελεί εμβληματική περίπτωση. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, ρίχνουν τα απόβλητά τους στο ποτάμι. Χημικές αναλύσεις κατέδειξαν σοβαρή μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, και κυρίως, την ύπαρξη του ιδιαίτερα τοξικού εξασθενούς χρωμίου. Για το ζήτημα αυτό η Ένωση κατέθεσε προσφυγή μαζί με την Διεθνή Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Ελλάδας. Την προσφυγή συνέταξαν τα μέλη της Ένωσης Γιάννης Κτιστάκις, δικηγόρος και λέκτορας στο Παν. Θράκης και Αλίκη Τερζή, δικηγόρος, με την αρωγή του Ινστιτούτου για την Τοπική Αειφορία και Ανάπτυξη με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η προσφυγή, η οποία κρίθηκε πριν από λίγες ημέρες παραδεκτή αφορά την παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία (άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη) 200.000 κατοίκων γύρω από τη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων. Η τελική έκβαση της υπόθεσης θα κριθεί στο Στρασβούργο εντός του 2012.

Η ΕΕΔΑ θα συμβάλλει με τις δικές της δυνάμεις προκειμένου να παύσουν καταστροφικές πρακτικές για το φυσικό περιβάλλον που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα την εποχή που βάλλονται πολύπλευρα τα κοινωνικά δικαιώματα.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη

 

κοινωνικά δικαιώματα, υγεία

Μέλος

Newsletter