Δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση! Θεσσαλονικείς, αυτή η πόλη μας ανήκει!

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Parallaxi, Ένωση Πεζών, Street Panthers, Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης, Δίκτυο για τα δικαιώματα των επιβατών Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. (Παρ/μα Θεσσαλονίκης), Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και ερευνητικού Προσωπικού ΑΠΘ, Κοινωνικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βόρειας Ελλάδας – Σχολή Τυφλών “Ο Ήλιος”, Σύλλογος Ελλήνων Παρολυμπιονικών, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών “Μητέρα Τερέζα”, Παιδιά εν δράσει, Πολύχρωμοι Ποδηλάτες/τισσες, Forum Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αμνηστία.

 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών στην πόλη αποτελεί έκφανση του συνταγματικού δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην απόλαυση ικανοποιητικών όρων διαβίωσης. Κατοχυρώνεται μάλιστα και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων του Πεζού ως όρος της ψυχικής και σωματικής υγείας όλων και ως προϋπόθεση για να καθίστανται οι πόλεις χώροι κοινωνικοποίησης των ατόμων με αναπηρίες και όχι αποκλεισμού. Άλλωστε, η λήψη των αναγκαίων μέτρων που θα διασφαλίζουν στα άτομα τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας
συνιστά συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι είναι κοινόχρηστα πράγματα, υπό τη διαχείριση των δημοτικών αρχών. Κοινόχρηστοι είναι και οι ποδηλατόδρομοι, ενώ υπεύθυνοι για την κυκλοφορία σε αυτούς είναι η δημοτική αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση τροχαίας.

Εμείς, οι κάτοικοι αυτής της πόλης, πεζοί, σε αναπηρικό αμαξίδιο, γονείς και παιδιά, νέοι και ηλικιωμένοι, συναντούμε καθημερινά εμπόδια στην πρόσβαση και στη διέλευσή μας στα πεζοδρόμια από κάδους απορριμμάτων, σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανές, τεράστια περίπτερα, κολώνες της ΔΕΗ, διαφημιστικά πλαίσια, τραπεζοκαθίσματα. Συχνά μάλιστα αναγκαζόμαστε να περπατούμε στους αυτοκινητόδρομους, χωρίς σήμανση, χωρίς διαβάσεις και φανάρια θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας. Επιπλέον, ως ποδηλάτες, κινδυνεύουμε συνεχώς επειδή οι ποδηλατόδρομοι είναι λίγοι, στενοί και κατειλημμένοι από μηχανές, αυτοκίνητα ή κάδους απορριμμάτων.

Η κυκλοφορία στην πόλη μας ταυτίζεται με ταλαιπωρία, άγχος αλλά και κινδύνους. Η χαοτική κατάσταση που βιώνουμε στα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τους δρόμους οφείλεται κυρίως στην απροθυμία των δημοτικών αρχών να εφαρμόσουν τον Νόμο. Αυτή η απροθυμία συνδέεται με την οικονομική διάσταση της παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων, αλλά και με την ολιγωρία των δημοτικών και αστυνομικών αρχών να αναλάβουν τις ευθύνες της για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. Η διαχείριση των κοινόχρηστων πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με κριτήριο την εισροή τελών και προστίμων στα ταμεία των δήμων και του κέρδους αλλά με το κριτήριο της ανεμπόδιστης απόλαυσής τους από τους πολίτες για τη συμμετοχή τους στη ζωή της πόλης.

Καλούμε λοιπόν τις δημοτικές και αστυνομικές αρχές της πόλης να διασφαλίσουν:

  • Πεζοδρόμια με ράμπες και χωρίς κακοτεχνίες, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους.
  • «Ελεύθερη ζώνη» πλάτους τουλάχιστον 1,50 και ύψους 2,20 μ. σε όλα τα πεζοδρόμια, όπως ο νόμος ορίζει. Για το λόγο αυτό ζητούμε δραστικό περιορισμό των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και άμεση αφαίρεση όλων των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων.
  • Τοποθέτηση κατάλληλων εμποδίων στους πεζόδρομους και τα πεζοδρόμια, ώστε να αποκλείεται η διέλευση και το παρκάρισμα οχημάτων. Παρόμοια, εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης από και προς τις στάσεις των λεωφορείων.
  • Ελεύθερες διαβάσεις και τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων.
  • Ποδηλατόδρομους συνεχείς, ασφαλείς, χωρίς εμπόδια και μηχανές.
  • Ορθολογική προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και αποθάρρυνση των ΙΧ οχημάτων με στόχο την εξασφάλιση της ελεύθερης κίνησης πεζών και ποδηλάτων, αλλά και την δραστική μείωση των ρύπων τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης.

Σχετική νομοθεσία: – άρθρα 5 παρ.1, 24 παρ.2 & 21 παρ. 6 Συντ – Ευρωπ.Κοινοβ. Αριθ. C 290/53, A2- 154/88. – άρθρα 57 , 967 και 970 ΑΚ – αρθ. 83 ν. 3852/2010 – άρθρο 2 παρ. 1, 11, 52 παρ. 1 ν. 2696/1999, άρθρο 46 ν. 3542/2007 (K.O.K.) – ν. 2946/2001 – π.δ. 13/2005 (ΦΕΚ Α΄11 20.1.2005). – ΥΑ52907 – 529/2009
(ΦΕΚ Β 2621 2009) – ΥΑ 33523/7564 (ΦΕΚ Β? 783/25.06.2002) – άρθρο 13 του 24/9 – 20/10/1958 Β../τος- άρθρο 3 Ν. 1080/1980 – αρθ. 24 παρ. 1 του π.δ/τος 410/1995 («.ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»)
Ενδεικτική σχετική νομολογία: – ΣτΕ 376/2005, 3640/2006, 351/2007, 1151/2007, 690/2008, 3382/2009, 4158/2009, – ΕφΠατρ. 1064/2003, – ΕφΑθ. 2587/2007 – Ειρ. Πειρ. 3326/2009

 

ατομικά δικαιώματα

Μέλος

Newsletter