Διεθνική τρομοκρατία και δικαιώματα

Δελτίο Τύπου

Η μαζική δολοφονική επίθεση στο Παρίσι φέρνει στα όρια τη σχέση μεταξύ δικαιοκρατικής κανονικότητας και έκτακτης ανάγκης ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ανθρώπων.

Η αναμφισβήτητη σοβαρότητα των περιστάσεων δεν πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση τη σημασία του δημοκρατικού κεκτημένου. Αντίθετα, η διεθνική τρομοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός των θεμελιακών αρχών της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ας μη συνοδευτεί η απειλή κατά των δικαιωμάτων και των ελευθεριών από τον περαιτέρω περιορισμό τους για λόγους ασφάλειας.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπογραμμίζει την ανάγκη για θωράκιση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα σε αυτή την νέα συνθήκη. Των δικαιωμάτων όσων ήταν και θα είναι ευάλωτοι από κάθε είδους ειδικά μέτρα και πρακτικές. Αν η απάντηση στην τρομοκρατία, που εν πολλοίς τρέφεται από τον κοινωνικό αποκλεισμό και εκβάλει στον ακραίο θρησκευτικό φανατισμό, είναι η φανερή ή κρυφή περιστολή των δικαιωμάτων τότε το αποτέλεσμα θα είναι η αποσάθρωση των δικαιωμάτων, δηλαδή το ίδιο το αγαθό το οποίο απειλεί ο φόβος του τρόμου. Για τον λόγο αυτό η συζήτηση για την εξεύρεση λύσεων σχετικά με την προσφυγική κρίση, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δεν θα πρέπει να διολισθήσει σε συμψηφιστικές και εκπτωτικές λογικές. Αντίθετα θα πρέπει να αναζητήσει ακόμα πιο ισχυρές εγγυήσεις για τους εκτοπισμένους ανθρώπους, ασπίδα απέναντι στην ξενοφοβική λαίλαπα. Αυτή είναι η πρόκληση που θα έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη.

 

κοινωνικά δικαιώματα

Μέλος

Newsletter