Δια-πολιτισμικοί χώροι και Μετανάστευση: Η πόλη, το κοινωνικό, οι τέχνες και η διαφορετικότητα στα μεταναστευτικά αστικά περιβάλλοντα

Πρόσκληση σε Διημερίδα, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Στρατού 2

7-8.5.2011_ομιλητών και συμμετεχόντων

Μέλος

Newsletter