Δε νοείται Ελληνική Δημοκρατία χωρίς δημόσια τηλεόραση

Στην Ελλάδα ο όρος συνταγματική πολιτική έχει καταντήσει πλέον ειρωνική αντίφαση. Διότι η πολιτική ασκείται εκτός Συντάγματος και το Σύνταγμα τίθεται εκτός πολιτικής επικράτειας, ως διάκοσμος ενός πολιτεύματος που νοσεί. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπογραμμίζει ότι το εάν θα υπάρχει στην Ελλάδα δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι διαφορετικό ερώτημα από το εάν αυτή θα πρέπει να εξορθολογιστεί. Η απάντηση στο πρώτο ζήτημα παραπέμπει στο πολίτευμα. Δημοκρατία χωρίς δημόσια ενημέρωση δεν υπάρχει. Ούτε η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι κρατική. 

Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή αντιλαμβάνεται τον συνταγματικά κατοχυρωμένο έλεγχο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (Άρθρο 15 Σ) ως εμπράγματο δικαίωμα. Αντιλαμβάνεται την ΕΡΤ ως, κατά κυριολεξία, δικιά της. 

Αν αυτή η αντίληψη καταφέρει και ηγεμονεύσει, η ελληνική δημοκρατία θα έχει δεχθεί ένα καθοριστικό χτύπημα. Δε νοείται Ελληνική Δημοκρατία χωρίς δημόσια τηλεόραση.

 

Μέλος

Newsletter