Δελτίο Τύπου για την παράνομη κράτηση του Κωνσταντίνου Σακκά

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με έκπληξη πληροφορήθηκε την παράνομη και αντισυνταγματική παράταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου Κων/νου Σακκά από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Τα χρονικά όρια της προσωρινής κράτησης ορίζονται ρητά και αυστηρά όχι μόνο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλά και στη συνταγματική διάταξη του άρ. 6 παρ. 4 εδ. β΄ σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης». Η διάταξη μάλιστα αυτή προστέθηκε από τον συντακτικό νομοθέτη στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001 και μετά από σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε να μη γίνεται πλαγίως υπέρβαση του συνταγματικού χρονικού ορίου προσωρινής κράτησης δια της κατάτμησης μιας υπόθεσης σε περισσότερα κομμάτια και την συναφή διαδοχική επιβολή προσωρινών κρατήσεων. Η ευθεία δε παραβίαση των νομοθετικών και συνταγματικών διατάξεων που θεσπίζουν το πλαίσιο της προσωρινής κράτησης, θίγει ταυτόχρονα τόσο το τεκμήριο αθωότητας και την προσωπικότητα του κατηγορούμενου όσο και τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη προσωπική ελευθερία του προσώπου. Οι δυσλειτουργίες και οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν το άλλοθι για αντισυνταγματικές παραβιάσεις και πρακτικές. Οι δικαστικές αρχές είτε θα δικάζουν τους κατηγορούμενους εντός των συνταγματικών ορίων του χρόνου κράτησης είτε –εάν δεν προλαβαίνουν- θα τους αφήνουν ελεύθερους. Ως εκ τούτου, η υπέρμετρη καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης και η αντισυνταγματική κράτηση –προκειμένου να «καλύψει» την υπέρμετρη καθυστέρηση- δεν συμβαδίζουν ούτε με τις συνταγματικές μας αρχές, ούτε με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και ιδίως με τα άρ. 5 και 6 της ΕΣΔΑ, ούτε βεβαίως και με τις στοιχειώδεις αρχές ενός κράτους δικαίου.

Αναμένουμε ότι οι αρμόδιες αρχές άμεσα θα διορθώσουν το ολίσθημα αυτό, διασώζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια δικαίου, την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δικαστικές αρχές και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

ατομικά δικαιώματα, δικαιοσύνη, σύνταγμα

Μέλος

Newsletter