Δήλωση του Διευθυντή του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

Δημοσίευση του οριστικού κειμένου της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στον Ασπρόπυργο Αττικής (Σαμπάνης & άλλοι κατά Ελλάδας 5.6.2008 – οριστικό κείμενο 5.9.2008)

 
 Δήλωση του Διευθυντή του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

PR-5-9-08-ECHR-Roma-educase

Μέλος

Newsletter