Γνωμοδοτικό σημείωμα για την απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων

Η Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ. και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συνέταξε γνωμοδοτικό σημείωμα προς το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης το οποίο και δημοσιεύουμε. Σκοπός της γνωμοδότησης είναι η υποστήριξη της αίτησης ακύρωσης υποψηφίου προς πολιτογράφηση, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε λόγω αδυναμίας τεκμηρίωσης των ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων.

Εισαγωγικά υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2021 (ΥΑ 29845/2021), για πρώτη φορά, ορίστηκε ως προϋπόθεση για την πολιτογράφηση αλλογενών η απόδειξη ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για τα προηγούμενα έτη νόμιμης διαμονής. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα πρέπει, για να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, να αποδείξουν, σε μια εποχή παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και πανδημίας, ότι δουλεύουν συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια με σταθερές ετήσιες αποδοχές συγκεκριμένου ύψους. Τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόστηκαν αναδρομικά. Υποψήφιες και υποψήφιοι οι οποίες και οι οποίοι είχαν υποβάλλει την αίτηση και ολοκληρώσει τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την τότε διαδικασία, καλούνται τώρα αναδρομικά να αποδείξουν εισοδήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν διαθέτουν.

Επιπλέον, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε έως τον Οκτώβριο του 2020, οι αιτούντες και αιτούσες προς πολιτογράφηση μπορούν να προσφύγουν μόνο δικαστικά, απευθείας με αίτηση ακύρωσης προς τα διοικητικά δικαστήρια, χωρίς κανένα δικαίωμα σε προσφυγή εκτός της δικαστικής οδού. Το ζήτημα αυτό είναι καίριο, ιδίως στις περιπτώσεις απόρριψης λόγω οικονομικών κριτηρίων –που είναι και οι περισσότερες–, εφόσον η δικαστική προσφυγή συνεπάγεται επιβάρυνση των υποψηφίων με υψηλές οικονομικές δαπάνες και χρόνια αναμονή έως ότου εκδικαστεί η αίτησή τους

Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει ως ΕλΕΔΑ, και έχουμε αναλυτικά τεκμηριώσει στο κείμενο «Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης: συστάσεις επί της ουσίας», τα τελευταία χρόνια, παρόλες τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, η διαδικασία της πολιτογράφησης αφήνει έξω ένα μεγάλο αριθμό αλλογενών που έχουν ενταχθεί με ουσιαστικό τρόπο στη χώρα: άνθρωποι με διαμονή δεκαετιών στην Ελλάδα, με γνώση της γλώσσας και κουλτούρας, με ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων και οικογενειακών δεσμών αδυνατούν να πολιτογραφηθούν λόγω προσκομμάτων που τίθενται από το ισχύον πλαίσιο των ουσιαστικών προϋποθέσεων. 

 


 

2023 Γνωμοδοτικό Σημείωμα _ Οικονομικά Τεκμήρια _ Ιθαγένεια

Μέλος

Newsletter