Για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή τα δύο πρόσφατα εργατικά ατυχήματα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, όπου δύο εργαζόμενοι, ένας άνδρας γομωτής-πυροδότης και μια γυναίκα νοσηλεύτρια, έχασαν τη ζωή τους, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την ανησυχία της για την (μη) τήρηση των όρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Επειδή η εργασία αποτελεί δικαίωμα προστατευόμενο από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας που έχει κυρώσει η χώρα μας, τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και οι ιδιώτες εργοδότες οφείλουν να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος που μπορεί να πλήξει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Η οικονομική δυσπραγία, κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογητικό λόγο μείωσης των μέτρων προστασίας, τα οποία πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται στο χώρο εργασίας. Τόσο το Δημόσιο όσο και οι ιδιώτες εργοδότες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

 

Μέλος

Newsletter