Αποτελέσματα 1ης Συνάντησης Εθνικού Διαλόγου για τη Μετανάστευση

Προτάσεις για την ένταξη των μεταναστών

Ενσωμάτωση των οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής.

Πολιτικές και μέτρα για τη συμμετοχή των μεταναστών στη δημόσια ζωή.

Το κείμενο με τα αποτελέσματα της συνάντησης εδώ

 

Εθνικός διάλογος για Μετανάστευση

Μέλος

Newsletter