Αποτελέσματα της δράσης των ομάδων πεδίου από το Πρόγραμμα παροχής νομικών και άλλων βασικών πληροφοριών σε πρόσφυγες

10/4/2017

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποιεί, από τον Αύγουστο 2016, το πρόγραμμα με τίτλο “Παροχή νομικών και άλλων βασικών πληροφοριών σε πρόσφυγες, στο πλαίσιο του οποίου παρέχει νομική συμβουλευτική και άλλη βασική πληροφόρηση σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική.

Έξι (6) νομικοί ή/και πολιτικοί επιστήμονες πεδίου, σε συνεργασία με τους συντονιστές νομικής πληροφόρησης, δικτύωσης και υπεράσπισης δικαιωμάτων, παρέχουν νομική συμβουλευτική, με ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, στις δομές φιλοξενίας της SOFTEX – Διαβατά και του ΔΙΟΝ στη Θεσσαλονίκη (μέχρι και τον Γενάρη 2017), καθώς και στη δομή φιλοξενίας Σκαραμαγκά στην Αττική.   

Οι εν λόγω δομές παρέχουν στέγαση και φιλοξενία σε προσφυγικούς πληθυσμούς προερχόμενους, κυρίως, από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Μεταξύ των ωφελούμενων περιλαμβάνονται κυρίως Κούρδοι, Γεζίντι, Χαζάρα, Tajik, Ghazalbas, Παστούν, Παλαιστίνιοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει τεθεί σε λειτουργία  η ιστοσελίδα  www.rights4refugees.gr,  μέσω της οποίας πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες αιτήματος ασύλου, μετεγκατάστασης, οικογενειακής επανένωσης και άλλες σημαντικές πληροφορίες, σε αγγλικά, αραβικά και φαρσί.   

Συνοπτικά, κατά την περίοδο αναφοράς από το Σεπτέμβρη 2016 έως και το Μάρτιο 2017, οι ομάδες νομικής συμβουλευτικής πεδίου έχουν εξετάσει περί τα 600 αιτήματα, σε μία ή/και περισσότερες ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις, από περισσότερους από 400 ωφελούμενους, τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες :

·         δικαιώματα αιτούντων άσυλο – προσφύγων

·         θέματα ευαλωτότητας : σχετικά δικαιώματα και διαδικασίες

·         θέματα  διαδικασίας αιτήματος ασύλου: πορείας υπόθεσης, συνεντεύξεις

·         θέματα οικογενειακής επανένωσης και σχετικές διαδικασίες

·         θέματα μετεγκατάστασης και σχετικές διαδικασίες

·         θέματα ατομικών – κοινωνικών δικαιωμάτων (γάμος, βάφτιση, διαζύγιο, ονοματοδοσία, κα)

·         θέματα ποινικού δικαίου

·         θέματα απώλειας εγγράφων, έκδοση εγγράφων

 

Οι ομάδες του προγράμματος συνέβαλαν με τα ευρήματα  του πεδίου στη σύνταξη των θέσεων για το προσφυγικό, που ανακοινώθηκαν  από την Ένωση με τίτλο «Θέσεις για το προσφυγικό. Η δεύτερη φάση: προκλήσεις και αδυναμίες». 

    Τα αναλυτικά αποτελέσματα του έργου αναμένονται τον Ιούλιο 2017 στην τελική έκθεση του προγράμματος. 

—————————–

* Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και χρηματοδοτείται από το Open Society Foundations [Grant ID: OR 2016-28052]

άσυλο, πρόσφυγες

Μέλος

Newsletter