Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα: Μια παρουσίαση καλών πρακτικών

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δημοσιεύει έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών όπου παρουσιάζονται καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων όταν εργαζόμαστε με νεανικά ακροατήρια στην εκπαίδευση και σε χώρους δημόσιου διαλόγου, όπως τα ΜΜΕ και η διαφήμιση, προκειμένου να προωθήσουμε την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Τα έμφυλα στερεότυπα, ανέκαθεν ενσωματωμένα στην κοινωνία μας, επιμένουν ως βαθιά ριζωμένες και διάχυτες αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους που σχετίζονται με τις γυναίκες και τους άνδρες και εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στα νεανικά ακροατήρια και σε χώρους δημόσιου διαλόγου, όπως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η διαφήμιση.

Ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς το ζήτημα της έμφυλης ισότητας, το νεανικό κοινό συνεχίζει να επηρεάζεται από αυτά τα στερεότυπα που διαιωνίζουν επικίνδυνες και βλαπτικές προκαταλήψεις και περιορίζουν τις δυνατότητες των ατόμων σε διάφορες σφαίρες της ζωής τους. Τα έμφυλα στερεότυπα μπορούν να περιορίσουν την κατανόηση των δυνατοτήτων τους και να εμποδίσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, συχνά διαιωνίζονται στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα στα ΜΜΕ και τον χώρο της διαφήμισης, ειδικά όταν στοχεύουν σε νεαρές ηλικίες, δημιουργούν διαχωρισμούς μεταξύ των φύλων, διαιωνίζοντας την ανισότητα και εμποδίζουν την κοινωνική πρόοδο αποθαρρύνοντας την πραγματική κατανόηση και αποδοχή μεταξύ των ατόμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 

To κείμενο αποτελεί μέρος του έργου A New Gender Era το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συμμαχία των Φύλων για την περίοδο Φεβρουάριος 2023-Ιανουάριος 2024. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν, ωστόσο, ανήκουν στους συντελεστές του έργου και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.

Μέλος

Newsletter