Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας σχετικά με σχέδιο νόμου για τη “διαφάνεια των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό”

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει την πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου για την Προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων *, η οποία συνίσταται στην ανοικτή επιστολή προς όλα τα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίουπριν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου “σχετικά με τη διαφάνεια των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό “(Τ / 14967) που θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Η επιστολή ** εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το προαναφερθέν νομοσχέδιο το οποίο με τη σημερινή του μορφή φαίνεται να είναι ασυμβίβαστο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τα μέλη του Κοινοβουλίου να το απορρίψουν και να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών στην Ουγγαρία.

Το ισχύον κείμενο υποχρεώνει τις ουγγρικές ΜΚΟ που λαμβάνουν από το εξωτερικό περισσότερα από 7.200.000 HUF (δηλ. περίπου 24.000 ευρώ) ετησίως  να επανεγγραφούν ως «οργανώσεις πολιτών που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση» και να προσθέσουν αυτήν την ετικέτα σε όλες τις δημοσιεύσεις και τις ιστοσελίδες τους. Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης κυρώσεις σε περίπτωση αποτυχίας των οργανώσεων να συμμορφωθούν στις νέες απαιτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τη διάλυσή τους. Εάν εγκριθεί, το νομοσχέδιο θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ουγγαρία, θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους και θα εμποδίσει το έργο τους. Το νομοσχέδιο, που θυμίζει το ρωσικό νόμο για τους «ξένους πράκτορες»,  θα είναι πρωτοφανές σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο έχει καταδικαστεί από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προαγωγή και προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης, της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο προέτρεψε πρόσφατα την ουγγρική κυβέρνηση να αποσύρει την προτεινόμενη πράξη, η οποία ενδέχεται να διακυβεύσει τις αρχές ίδρυσης της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου.

Μολονότι έχουν εισαχθεί ορισμένες τροπολογίες που αντιμετωπίζουν μερικές από τις ανησυχίες που διατύπωσε η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της στις 2 Ιουνίου, πρόκειται για μικρές αλλαγές που δεν επηρεάζουν την ουσία του νόμου, το οποίο με την τρέχουσα μορφή του παραμένει ασυμβίβαστο με τις υποχρεώσεις της Ουγγαρίας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου ***.

——

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παρατηρητήριο, ένα κοινό πρόγραμμα FIDH-OMCT, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/.

**  Η ανοιχτή επιστολή στα αγγλικά 

*** Για λεπτομερέστερη ανάλυση του περιεχομένου του νομοσχεδίου βλέπε δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου, 14 Απριλίου 2017, στη διεύθυνση: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/hungary-new-bill-hampers-ngos-access-to-funding-and-seriously 

 

δικαιοσύνη

Μέλος

Newsletter