ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με αφορμή τα πρόσφατα επανειλημμένα περιστατικά αυθαιρεσίας και δυσανάλογης βίας εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων είτε στο πλαίσιο διαδηλώσεων είτε κατά τη διάρκεια άλλων αστυνομικών επιχειρήσεων η ΕλΕΔΑ κατέθεσε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος έχει εκ του νόμου 4443/2016 την αρμοδιότητα να λειτουργεί ως Μηχανισμός διερεύνησης αυτών των καταγγελιών και δύναται να επεμβαίνει και αυτεπαγγέλτως. Επισημαίνουμε ότι ως σήμερα, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει ακόμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντίδραση ή έρευνα για τις πρόσφατες καταγγελίες, όπως επισημαίναμε και με το ΔΤ της 20ης/11/2019.  Στο κείμενο της αναφοράς που ακολουθεί τονίζεται ότι το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας κατά τον εσωτερικό έλεγχο της αστυνομίας οδηγεί εντέλει σε έλλειμμα λογοδοσίας ασύμβατο με τις απαιτήσεις του Κράτους Δικαίου.

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

5/12/2019

Μέλος

Newsletter