Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος C.O.N.T.A.C.T.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι εταίρος στο πρόγραμμα C.O.N.T.A.C.T. : Creating On line Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία 5 Πανεπιστημίων και 7 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, από δέκα διαφορετικές χώρες. Στόχος του είναι η βελτίωση, η ενθάρρυνση και η ανάλυση καταγραφών εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι είναι εγκλήματα μίσους, πώς μπορεί να αποτραπεί και να καταγραφεί.

Το εν λόγω έργο, διάρκειας 2 ετών, που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, έχει σκοπό να συνδυάσει την έρευνα με πρακτικές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διενεργείται και το ερωτηματολόγιο που σκοπό έχει να αναδείξει τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από το ζητήματα των εγκλημάτων και της ρητορικής μίσους.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, πολύ εύκολο και γρήγορο να συμπληρωθεί.

https://www.surveymonkey.com/r/FSD5HZX  

contact

Μέλος

Newsletter