Έκκληση ΕΣΠ και ΕλΕΔΑ: Διαφυλάξτε το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023: Με κοινή επιστολή τους στις 17 Μαρτίου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), απηύθυναν έκκληση στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών, την Επίτροπο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και την Επίτροπο Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην επιστολή τους οι οργανώσεις επισημαίνουν πως, παρά τη διαχρονικότητα των καταγγελιών για επαναπροωθήσεις στα σύνορα της χώρας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ριζική αλλαγή στον τομέα της διαχείρισης των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία έχει οδηγήσει σε εκθετική αύξηση των σχετικών καταγγελιών.

Την ίδια στιγμή, παρά το πλήθος των καταγγελιών και σε αντιδιαστολή με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο έχει προτεραιοποιήσει την εξέταση τουλάχιστον 32 υποθέσεων φερόμενων επαναπροωθήσεων στην Ελλάδα, η Ελληνική Δικαιοσύνη συνεχίζει να αδρανεί, καθώς οι υποθέσεις που έχουν έως σήμερα τεθεί ενώπιόν της, παραμένουν σε προκαταρκτικό στάδιο ή έχουν αρχειοθετηθεί.

Εν αντιθέσει, εν μέσω μιας αυξανόμενης δαιμονοποίησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προστασίας των προσφύγων, παρατηρείται μια εξόχως ανησυχητική, για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, ποινικοποίηση, ακόμη και στη βάση στρεβλής εφαρμογής ποινικών διατάξεων, όσων  αναδεικνύουν τη σωρεία καταγγελιών περί επαναπροωθήσεων ή/και προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη εκ μέρους των θυμάτων.

Κλείνοντας, οι οργανώσεις καλούν τα Όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως θεματοφύλακες του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να απευθύνουν έκκληση στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, ως αυτές απορρέουν από το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο.

Μέλος

Newsletter