Έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους».

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανακοινώνει την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους».

Σκοπός του προγράμματος, εκτός από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα, είναι η ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων αναφορικά με τα εγκλήματα μίσους καθώς και η διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές. Μέσω του προγράμματος αυτού, η ΕΕΔΑ και οι εταίροι της θα παρέχουν στα θύματα εγκλημάτων μίσους νομική στήριξη/συνοδεία, παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση. Οι υπηρεσίες του έργου παρέχονται ανώνυμα και δωρεάν, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (www.hlhr.gr )
Γιατροί του Κόσμου (www.mdmgreece.gr) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (www.gcr.gr/index.php/el/)
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (http://refugeegr.blogspot.gr/)
Colour Youth (www.colouryouth.gr)
ΜΕΤΑδραση (www.metadrasi.org)
Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ (http://syn-eirmos.gr/syneirmos/)

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» – Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ. 2130264975
email: info@hlhr.gr

 

ρατσισμός, ρατσιστική βία

Μέλος

Newsletter